Jesteś tutaj:
 

Organizacje pozarządowe


Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
tel.: (41) 344 52 82, fax.: (41) 344 67 28
e-mail: kielce@caritas.pl
www.kielce.caritas.pl

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel./fax.: (15) 832 11 45 wew. 335
e-mail: sandomierz@caritas.pl
www.sandomierz.caritas.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"
ul. Gen. Żółkiewskiego 9/100, 27-600 Sandomierz
tel./fax.: (15) 834 14 90
e-mail: wilczki5@wp.pl
www.misjanadziei.org.pl


Buski Ośrodek Trzeźwości "Zdrój"
os. Sikorskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój
tel./fax.: (41) 378 72 77
e-mail: bot.zdroj@op.pl
www.bot.busko.pl

Dom Dla Ludzi Starszych i Bezdomnych Fundacji św. Brata Alberta
Mękarzów 35a, 29-130 Mękarzów,
tel.: (34) 354 64 67
www.fundacjaalberta.pl

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
Jankowice 38, 27-530 Ożarów
tel./fax.: (15) 839 30 60,
e-mail: fundacja@chlebzycia.org.pl
www.chlebzycia.org.pl

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael"
ul. Cedro Mazur 19, 25-252 Kielce
tel.: (41) 302 24 93
e-mail: rafael.kielce@interia.pl
www.rafael-kielce.org.pl

Ecce Homo Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych oraz Osobom Upośledzonym, Bezdomnym i Wykluczonym Społecznie
ul. Warszawska 20b lok. 1, 25-312 Kielce

Fundacja Cysterska im. bł. Wincentego Kadłubka
ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 23 08

Fundacja dla Dobra Wspólnego
ul. Planty 16a, 25-502 Kielce
tel.: (41) 344 77 03, fax.:344 17 38
e-mail: solidarnosc@home.pl

Fundacja "Dom Seniora im. Sue Ryder" w Pierzchnicy
ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica
tel.: (41) 353 85 05,
e-mail: domseniora@wp.pl

Fundacja "Efekt Motyla"
ul. Dąbrowska 1/6, 25-521 Kielce
tel.: 0 512 465 766
e-mail: biuo@efekt-motyla.free.ngo.pl

Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta
ul. Sienna 5, 25-725 Kielce
tel.: (41) 366 07 34, fax.: (41) 347 11 94
e-mail: fundacjabrataalberta@poczta.onet.pl

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"
ul. Paderewskiego 1/39, 25-001 Kielce
tel./fax.: (41) 366 74 50,
e-mail: zusmiechem@gmail.com
www.zusmiechem.org

Fundacja "Pro Bono"
ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 253 14 43

Fundacja "Pro Memori" Pomoc i Opieka w Jesieni Życia
ul. Rzemieślnicza 5 pok 12, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 517 075 772
e-mail: fundacjapomoc66@gmail.com

Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej
Barycz 82, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 63 30
naszabarycz.wordpress.com

Fundusz Pomocy Rodzinie
Suchowola 102, 26-020 Chmielnik
tel.: (41) 354 28 02

Fundacja Pomost
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
tel.: (41) 344 19 03,
e-mail:biuro@fundacjapomost.pl
www.fundacjapomost.pl

Fundacja "Pomóżmy Marzeniom"
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel.: 0 510 030 992
e-mail: fundacja@pomozmymarzeniom.pl
www.pomozmymarzeniom.pl

Fundacja "Przyjazny Dom Dziecka"
ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce
tel./fax.: (41) 342 85 02
e-mail: fundacja@przyjaznydomdziecka.pl
www.przyjaznydomdziecka.com.pl

Fundacja Równych Szans
Kajetanów 23, 26-050 Zagnańsk
tel.: 500 836 314
e-mail: biuro@fundacja-rs.org.pl
www.fundacja-rs.org.pl

Fundacja Vive Serce Dzieciom
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel.: (41) 347 63 50 w. 107, fax.: (41) 347 63 55
e-mail: fundacja@vive.com.pl
www.fundacjavive.com.pl

Katolickie Stowarzyszenie "Civita Christiana"
Kościuszki 38, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 251 42 18

Kieleckie Stowarzyszenie Charytatywne im. Alberta Schweitzera
Wójtostwo 33b, 26-021 Daleszyce
tel.: 512 454 168

Klub Seniora
Dr Gałązki 8, 28-133 Pacanów
tel.: (41) 376 52 83

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta
ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce
e-mail: kielce@caritas.pl
www.bratalbert.org.pl

Krajowa Fundacja Pomocy "Podzielmy Się Sercem"
ul. Przemysłowa 5, 28-300 Jędrzejów
tel.: 887 822 136

Międzynarodowy Ruch ATD "Czwarty Świat"
ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce
tel.: (41) 361 16 56, 368 00 53, fax.: (41) 344 43 24
e-mail: atdczwartyswiat@wp.pl
www.atd.org.pl

Fundacja Nigdy Nie Będziesz Sam
Al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 265 12 25, fax.: (41) 265 12 25
e-mail: wereszko.fundacja@wp.pl

Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
ul. Mieszka I 15, 25-624 Kielce
tel.: (41) 345 48 28

Ogólnopolska Fundacja Pomocy "Wektor"
ul. Norwida 6/66, 25-410 Kielce
tel.: (41) 331 11 91

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "Centrum"
ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (41) 378 84 86, faks: (41) 378 84 58
e-mail: os.centrum@gmail.com
www.oscentrum.pl

Parafialny Zespół Caritas Diecezji Radomskiej przy Parafii Św. Floriana
ul. Langiewicza 6A, 27-215 Wąchock
tel.: (41) 275 02 03

Parafialny Oddział "Caritas" Opatów
ul. Gen. Grota Roweckiego 10, 27-500 Opatów
tel.: (15) 868 27 34

Pińczowski Ośrodek Trzeźwości
ul. Źródeł 8, 28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 72 21

Polski Czerwony Krzyż - Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach
ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce
tel.: (41) 344 27 36,
e-mail: kielce@pck.org.pl
www.grpckkielce.pl

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Starachowicach
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 62 35

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 253 15 19

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Staszowie
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów
tel.: (15) 864 41 87

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Sandomierzu
ul. Parkowa 2, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 832 28 34

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Busku-Zdroju
ul. Kopernika 2, 29-100 Busko-Zdrój
tel.: (41) 378 22 29

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Jędrzejowie
Pl. Kościuszki 19, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 16 74

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Kielcach
Pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
tel.: (41) 344 57 15

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Końskich
ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 66 16

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św.
ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 266 58 72

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Wojewódzki
ul. Kościuszki 25/10, 25 - 310 Kielce
tel: (41) 344 35 27, (41) 252 874
e-mail: pkpskielce@wp.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski
ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 263 15 34, faks: (41) 263 15 34
e-mail: pkps.ostrowiec@neostrada.pl,
pkps.ostrowiec@gmail.com

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski
ul. Krasińskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 16 47

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski
ul. Górna 8, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 674 71 92

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny
Osiedle Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (41) 378 44 42 Faks: (41) 371 13 65

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny
ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 18 28

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 352 46 25

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
ul. Opatowska 4, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 832 24 46

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 344 23 10

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
ul. 11 Listopada 34, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 48 25

Powiatowe Konto Pomocy
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 84 06, 390 22 52

Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Kielcach
Wola Murowana 15a, 26-052 Wola Murowana poczta Sitkówka-Nowiny
tel.: (41) 315 60 19

Fundacja Pomocy Dzieciom "Przystanek Dziecko"
ul. Starodomaszowska 30/7, 25-315 Kielce
tel.: (41) 307 22 29
e-mail: przystanek-dziecko@przystanek-dziecko

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
ul. Jagiellońska 42 a, 25-606 Kielce
tel.: (41) 345 38 40
e-mail: rajkielce@poczta.onet.pl

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Pokrzywdzonym "Promyk"
Cierno - Zaszosie 15a, 28-300 Cierno-Zaszosie poczta Jędrzejów
tel.: 693 098 968
e-mail: jgdula@op.pl

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Pokrzywdzonym "Promyk"
ul. Kard. Wyszyńskiego 5 lok. 1, 26-015 Pierzchnica
tel.: (41) 353 86 18, 0-607 539 549
e-mail: srt_pierzchnica@o2.pl

Staszowski Ośrodek Trzeźwości "Strumyk"
ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
tel.: (15) 864 15 66

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć Znaczy Móc"
ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 80 28

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
tel.: (41) 344 28 58
e-mail: arka.nadziei@op.pl
www.ubodzy.com

Stowarzyszenie Dać Nadzieję
Chybice 47, 27-225 Pawłów
tel./fax.: (41) 272 25 07

Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Przemocy "Bezpieczny Dom"
ul. Górnicza 64, 25-650 Kielce (os. Herby)
tel.:790480132
e-mail:
bezpiecznydom1@gmail.com

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Mała 4 lok. 3, 25-302 Kielce
tel.: (41) 362 14 12
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl
www.centrumwolontariatu.eu

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 79 20

Stowarzyszenie Charytatywne "Razem - Dzieciom"
ul. Urzędnicza 16, 25-739 Kielce
tel.: 604 640 221

Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"
Os. Barwinek, pawilon 28, 25-113 Kielce
tel.: (41) 361 10 63
e-mail: stowarzyszenie04@o2.pl
www.miejscedlaciebie.pl

Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"
Siedlce 138, 26-060 Siedlce poczta Chęciny
(41) 315 40 53

Stowarzyszenie Cywilizacja Miłości
Szkolna 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 263 05 76

Stowarzyszenie "Dobrze, że jesteś"
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 644 55 32
e-mail:dobrze-ze-jestes@tlen.pl
www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl

Stowarzyszenie Dom Nadziei
ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 606 914 796

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Pińczowie
ul. Piłsudskiego 2a lok. 14, 28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 45 19

Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni Samborzec
Samborzec 8, 27-650 Samborzec
tel.: (15) 831 41 33

Stowarzyszenie im. Księdza Stanisława Hieronima Konarskiego w Żarczycach Dużych
Żarczyce Duże 29, 28-366 Małogoszcz
tel.: (41) 361 39 40

Stowarzyszenie Inicjatyw Pozornie Niemożliwych "Horyzont"
ul.Rynek Denkowski 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 0 604 614 926
e-mail: stowarzyszeniehoryzont@poczta.fm 

Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przystań
Os. Tysiąclecia 10 lok. 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 885 385 079

Stowarzyszenie Kulturalno-Charytatywne "Nie Jesteś Sam" w Kielcach
ul. Ignacego Paderewskiego 26/28 lok. 16, 25-004 Kielce
tel.: (41) 343 15 66

Stowarzyszenie M.O.S.T. "Możesz Obrać Swój Tor"
Os. Na Stoku 9/15, 25-437 Kielce
tel.: 600 420 483
e-mail: biuro@mostedu.org

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, Przeciwdziałania Patologiom Społecznym i Pomocy Ofiarom Przestępstw w Gminie Dwikozy "Zawisza"
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
tel.: (15) 831 18 15

Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących "Wielki Grosz" przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Zborów 112, 28-131 Zborów poczta Solec-Zdrój
tel.: (41) 377 70 45

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rodziny - "Szansa" w Kielcach
ul. Paderewskiego 24, 25-004 Kielce
tel.: (41) 366 17 41

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Henryka Sienkiewicza 69, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 263 35 35

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
tel.: (41) 303 80 18

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael"
ul. Cedro Mazur 19, 25-252 Kielce
tel.: (41) 302 24 93
e-mail: rafael.kielce@interia.pl

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej "Przystań" w Starachowicach
ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 09 97
e-mail: stowarzyszenie-przystan@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"
ul. Moniuszki 18, 63-400 Skarżysko-Kamienna
tel.: (62) 737 15 73

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" – Oddział we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 3, 29-100 Włoszczowa
tel.: 664717040
e-mail: kotulscy@go2.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Nasz Mały Dom"
ul. Kopernika 30, 27-500 Opatów
tel.: (15) 868 27 02

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pomocna Dłoń"
ul. Adama Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 266 78 10

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom Uzależnionym "Nadzieja"
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

Stowarzyszenie Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu
ul. Partyzantów 8, 26-200 Końskie
tel.: 509 790 910
e-mail: bezdomni.konskie@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom "Szansa" w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 151, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 273 57 35

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Grota Roweckiego 8, 27-500 Opatów
tel.: 725 298 338

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Niesiemy Radość"
ul. Konopnickiej 9 lok. 84, 25-406 Kielce
tel.: 698 614 858

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Pro"
ul. Tektoniczna 2 lok. 119, 25-640 Kielce
tel.: 695 613 726

Stowarzyszenie "Pomost"
ul. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
e-mail: rynski@tlen.pl 
www.sandomierz.pl


Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich
ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 51 57

Stowarzyszenie Prorew
ul. Szymanowskiego 3 lok. 58, 25-361 Kielce
tel.: (41) 313 15 85
e-mail: stowarzyszenie.prorew@gmail.com
www.prorew.de.tl

Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym "Zdrowy Tumlin"
Tumlin-Wykień 40, 26-085 Tumlin-Wykień poczta Miedziana Góra
tel.: (41) 303 11 33

Stowarzyszenie "Przyjacielska Dłoń"
Godów 84a, 27-225 Godów poczta Pawłów
tel.: (41) 334 35 18
e-mail: kalkow@promykdnia.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Nagłowicach
ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice
tel.: (41) 381 45 84

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Gnojno 118, 28-114 Gnojno
tel.: (41) 353 20 42
e-mail: jurekkul@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach "Otwarte Serca"
Łagiewniki 73, 26-020 Łagiewniki poczta Chmielnik
tel.: (41) 354 20 76
e-mail: dpslagiewniki@poczta.neostrada.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
ul. Gagarina 12 lok. 33, 25-031 Kielce
tel.: (41) 368 73 84
e-mail: atd-warszawa@neostrada.pl
www.atd.org.pl

Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy
ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce
tel.: (41) 345 50 59

Stowarzyszenie "Sama Mama"
ul. Jasna 61 lok. 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 248 12 30

Stowarzyszenie "Słoneczna Integracja"
Aleja Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 61 79

Stowarzyszenie Społeczne "Wzajemna Pomoc"
ul. Legionów 122d lok. 409, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 251 00 63
e-mail:wzajemnapomoc@poczta.fm
www.wzajemnapomoc.pl

Stowarzyszenie "Świadome Życie"
ul. Chorzowska 18a, 25-820 Kielce
tel.: 607 269 198

Stowarzyszenie "Troska" na Rzecz Domu Pomocy Społecznej
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 266 70 66
e-mail: troska@troska.org.pl
www.troska.org.pl

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jutrzenka"
ul. Staszica 16d, 26-120 Bliżyn
tel.: 604 633 060

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Kamienna" w Skarżysku-Kamiennej
ul. Zielna 12 ,Przychodnia Zdrowia nr 4,
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 0 509 800 520

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Rodzina"
ul. Staszica 3, 27-230 Brody
tel.: (41) 271 12 31
e-mail: strodzina@brody.info.pl

Stowarzyszenie "Uśmiech dla Dziecka"
Os. Barwinek 11 lok. 49, 25-151 Kielce
tel.: 0 602 691 697

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności i Pomocy "Poradnia Ławka"
Dąbrowa 28, 26-001 Masłów
e-mail: jakubkubiec@gmail.com

Stowarzyszenie "Żyj Godnie"
Pawłów 56a, 27-225 Pawłów
tel.: (41) 272 16 90

Szansa na Lepsze Życie
ul. Polna 16 lok. 10, 26-200 Końskie

Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach
ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce
tel.: (41) 345 38 40
e-mail: rajkielce@poczta.onet.pl
www.klubraj.op11.pl

Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia MONAR
ul. Malików 150b, 25-368 Kielce, tel./fax. 41367-36-93,
e-mail: poradnia@monar-kielce.pl
www.monar-kielce.pl

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją "Kotwica"
ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 254 30 83

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, Dziecka – Rodziny
Al. IX Wieków Kielc 15a, 25-517 Kielce
tel. (41) 368 21 56

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
ul. Solna 1, 25-006 Kielce
tel.: (41) 342 98 80

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"
ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 263 53 04
kuznia@kielce.com

Świętokrzyskie Zrzeszenie Organizacji Socjalnych SZOS
ul. Planty 16b lok. 7, 25-506 Kielce
tel.: (41) 343 25 05
wariant@wariant.org.pl

Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
ul. Kościuszki 25 lok. 3 i 6, 25-316 Kielce
tel.: (41) 344 43 24, 368 22 56
e-mail: towdobrocz@post.pl

Towarzystwo Pomocy im. Benedyktynów Świętokrzyskich
Huta Szklana 15a, 26-004 Bieliny
tel.: 604 353 791

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie
Nowy Skoszyn 64, 27-425 Waśniów
tel.: (41) 334 19 06, 334 19 05
e-mail: nowyskoszyn@onet.eu

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Włoszczowskie
ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa
tel.: (41) 394 25 30

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Kuchnia im. św. Brata Alberta
ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa
tel.: (41) 394 25 30

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świętokrzyski Oddział Regionalny TPD
ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce,
tel.: 608 07 39 76
e-mail: biuro@tpdkielce.org
www.tpdkielce.org

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Końskich
ul. Staszica 2 lok. 301, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 36 56 , 0-604 386 172
e-mail: tpdkonskie-301@vp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Busko-Zdroju
ul. Tadeusza Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (41) 378 33 94

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 25 25 025

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Suchedniowie
ul. Sportowa 1 skr. poczt. 21, 26-130 Suchedniów
tel.: 691 015 492

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejsko-Gminny
ul. Strażacka 17, 28-300 Jędrzejów
(41) 386 17 83

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Łącznej
ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Bliżynie
ul. Staszica 16d, 26-120 Bliżyn

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło przy Zespole Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 131, 26-100 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 48 17

Świętokrzyski Bank Żywności
Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 265 11 22
e-mail: bz.ostrowiec@bankizywnosci.pl

Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 64, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 253 28 12
e-mail: jozefswietlica@wp.pl

Zespół Charytatywny Caritas Parafii NSJ w Skarżysku-Kamiennej
Al. Niepodległości 77, 26-100 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 92 40

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Wszystkiego najlepszego!