Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Świętokrzyskie pierwszym regionem programu Lagging Regions

Świętokrzyskie pierwszym regionem programu Lagging Regions

wizyta komisarz Coriny Cretu w KielcachPodczas wizyty Coriny Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, podpisany został list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions, która ma pomóc czterem europejskim regionom w jeszcze szybszym rozwoju. Komisarz rozmawiała z władzami województwa świętokrzyskiego również na tematy dostępności komunikacyjnej w regionie oraz kontynuacji po 2020 roku wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Pierwsza część wizyty komisarz Cretu miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w którym spotkała się ona z przedstawicielami samorządu województwa: wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grigorem Szaginianem, marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Markiem Szczepanikiem oraz dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej, Grzegorzem Orawcem. Komisarz towarzyszyli m.in. członek Gabinetu Komisarza Jan-Mikołaj Dzięciołowski, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Patrick Amblard i Karolina Tilman z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Rozmowa dotyczyła priorytetowego charakteru dostępności komunikacyjnej regionu oraz kontynuacji po roku 2020 wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uczestniczył w niej również Prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

- Jest mi niezwykle miło, że możemy dziś gościć tak znakomitych gości na czele z panią Coriną Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, jest to dla nas ogromny zaszczyt. Wizyta pani Komisarz związana jest z nową inicjatywą Unii Europejskiej, Lagging Regions. Jej celem jest zinwentaryzowanie największych przeszkód w rozwoju regionu i wspólne wypracowanie rozwiązań, mających pomóc regionom przezwyciężyć problemy rozwojowe. Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie i czujemy się wyróżnieni, że właśnie w Świętokrzyskim będziemy mogli rozpoczynać tę inicjatywę. W naszym przypadku będzie ona odnosić się do 3 barier rozwojowych - braku wystarczających powiązań pomiędzy kształceniem zawodowym a rynkiem pracy, wsparciem przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz ułatwienia dostępu do zakładania nowych przedsiębiorstw i skrócenia czasu potrzebnego na dokonanie tego – mówił marszałek Adam Jarubas.

- Chcę gorąco podziękować za zaproszenie, które daje mi okazję zobaczenia tego pięknego regionu i otwarcia inicjatywy Lagging Regions. Jestem dumna, że prowadzona w państwa województwie polityka spójności miała duży wpływ na rozwój ekonomiczny tego regionu. Według naszych obliczeń, wysokość PKB na mieszkańca województwa świętokrzyskiego w ostatnich kilkunastu latach podwoiła się, a inwestycje nad badaniami i rozwojem doprowadziły do najszybszego wśród polskich województw tempa rozwoju. Region ten ma również wielu wykształconych pracowników, co dobrze świadczy o jego przyszłości. Mimo tak spektakularnego wzrostu, PKB nadal nie przekracza połowy średniej w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli sprostać wyzwaniom stojącym przed tym regionem – mówiła komisarz Corina Cretu.

Przedstawiciele trzech stron: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz województwa świętokrzyskiego, podpisali list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions. Zakłada ona zidentyfikowanie najważniejszych barier, które hamują rozwój gospodarczy regionów, a następnie opracowanie odpowiedniego planu działań, mających za zadanie przyspieszenie procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między regionami słabiej rozwiniętymi, a resztą Unii Europejskiej. W spotkaniu i konferencji prasowej po nim wzięła również udział wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

- Bardzo chcemy korzystać z dobrych praktyk europejskich w tych obszarach, ale przede wszystkim na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich. Wiele udało się dotychczas zrobić, ale jeszcze sporo przed nami. Zależy nam na budowaniu powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorczością ale również na ważnych projektach w zakresie infrastruktury, których nasze województwo potrzebuje – powiedział marszałek Adam Jarubas już po podpisaniu umowy.

Zaplanowane w ramach tej inicjatywy przedsięwzięcia mają przede wszystkim charakter doradczy i ukierunkowane są na wzmocnienie efektywności działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Musimy mieć pewność że kształcone będą osoby, których umiejętności będą dostosowane do potrzeb rynku. Nad tym chcemy przede wszystkim pracować. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed województwem jest ułatwienie startu przedsiębiorcom. Chcemy wspólnie przeanalizować, dlaczego założenie firmy w Kielcach zajmuje więcej niż w jakimkolwiek innym polskim mieście. Wczoraj i dziś rozmawialiśmy z marszałkiem o inteligentnych specjalizacjach tego regionu, które również są niezwykle ważne. Jako UE będziemy wdrażać dobre i sprawdzone praktyki w tym regionie, który ma bardzo wiele do zaoferowania w wielu branżach, a Kielce są ważnym i dobrze położonym miastem. Chcę podziękować wszystkim za zaangażowanie w moją wizytę i jestem optymistką, że uda nam się rozwiązać wspomniane problemy. Jestem pewna, że ten region będzie mógł być przykładem dla innych regionów Unii Europejskiej. To dobry znak, że nasz pierwszy dokument podpisujemy właśnie w świętokrzyskim - dodała Corina Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Świętokrzyskie jest pierwszym z czterech regionów Unii Europejskiej, które przystąpiło do inicjatywy. Oprócz naszego województwa, w najbliższych dniach przystąpią do niego jeszcze województwo podkarpackie oraz dwa regiony północnej Rumunii. Długość projektu to jeden rok. Już za 10 dni do Kielc przyjadą przedstawiciele Komisji Europejskiej, by wspólnie pracować nad tą inicjatywą.

- Dziękujemy pani komisarz za to że przyjechała do Polski i do Kielc. Świętokrzyskie nadal należy do grupy biedniejszych regionów Unii Europejskiej, ale należy przyznać, że wśród 5 regionów Polski Wschodniej, radzi sobie najlepiej. Inicjatywy takie jak Lagging Regions są niezwykle ważne i doceniam fakt, że komisja nie tylko dokonuje diagnozy wyzwań i barier w poszczególnych regionach, ale stara się również na konkretnych przykładach pokazywać, jak można poszczególne problemy rozwiązywać. Cieszymy się, że przykład realizowany w województwie świętokrzyskim, może nam posłużyć jako dobra praktyka dla innych regionów. Na pewno będziemy czerpać z jego wyników i stosować je do poprawiania polityki spójności w całym kraju - powiedział Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Przebywająca w województwie Świętokrzyskim Corina Cretu, komisarz ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej, wizytowała w czwartek, 14 kwietnia, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Zapoznała się z projektem „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach", który był współfinansowany ze środków RPOWŚ 2007-2013. Odwiedziła również Klasztor Księży Pallotynów na Karczówce, który także korzystał ze środków unijnych.

Podczas tych wizyt towarzyszyli komisarz Corinie Cretu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Orawiec.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Stanisław Góźdź zaprezentował pani komisarz inwestycje zrealizowane w placówce przy udziale środków unijnych, przede wszystkim rozbudowany Oddział Onkohematologiczny, którego realizacja kosztowała ponad 28 mln zł, otwarty w 2014 roku. W czterokondygnacyjnym budynku zlokalizowane zostały: oddział onkohematologiczny z ponad 30 łóżkami, oddział białaczek przygotowany do prowadzenia operacji przeszczepu szpiku kostnego oraz pomieszczenia przygotowania cytostatyków, laboratorium analityczne, pomieszczenia preparatyki komórkowej i poradnie hematologiczne. Otwarcie obiektu było ważnym dniem w historii świętokrzyskiej medycyny. Od roku odbywają się tutaj przeszczepy szpiku kostnego. Wcześniej pacjenci ze regionu świętokrzyskiego musieli na takie operacje jeździć do innych ośrodków w kraju, dziś leczeni są tutaj również pacjenci spoza regionu. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt, ale o randze ośrodka stanowi również bardzo dobrze przygotowani specjaliści. – Nasz największy skarb to wspaniała kadra. Nasza codzienna praca polegająca na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów ma również wymiar naukowy. Wyniki naszych badań publikowane są w renomowanych czasopismach światowych – podkreślał dr Stanisław Góźdź. Zapoznał on również komisarz Korinę Cretu m. in. z projektem, realizowanym we współpracy z miastem Kielce, pn. „Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych – Biobank". Ten projekt również realizowany był przy udziale środków z RPOWŚ 2017-13.

- Kiedyś, gdy powstawał w Kielcach szpital onkologiczny, wiele osób nie wierzyło, że się to uda. Cały czas staramy się stwarzać nowe możliwości dla pacjentów i szykujemy kolejne projekty, na które chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie – mówił dyrektor Stanisław Góźdź.

Komisarz Corina Cretu obejrzała również klasztor na Karczówce - Chcemy pokazać pani komisarz, że środki zainwestowane w tym regionie to środki dobrze ulokowane, stąd nasze wizyty w Świętokrzyskim Centrum Onkologii czy w klasztorze na Karczówce, bowiem korzystały one w ostatnich latach z funduszy unijnych – podkreślał marszałek Adam Jarubas.
 

www.sejmik.kielce.pl

Warto przeczytać więcej artykułów Warto przeczytać więcej artykułów

Pokaż, że warto mieszkać w Świętokrzyskiem

Warto mieszkać w Świętokrzyskiem konkurs dla gimnazjalistów.jpg„W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!" – tak brzmi hasło konkursu dla gimnazjalistów z naszego regionu, którego celem jest pokazanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999 roku. Konkurs ma także odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich najbliższe otoczenie oraz miejsce nauki i wypoczynku.

Dyskutowali o perspektywach regionu świętokrzyskiego i o współpracy na rzecz rozwoju

Debata gospodarcza Świętokrzyskie jaka przyszłość (24).JPGO kierunkach rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego rozmawiano podczas debaty gospodarczej  Echa Dnia i Radia Kielce pn. „Świętokrzyskie – jaka przyszłość?", która odbyła się w Kielcach w poniedziałek, 24 października 2016 roku. W wydarzeniu, współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli m. in. samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

W UJK zainaugurowano nowy rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego w UJK (06).JPGW Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czwartek, 6 października, w poczet studentów oficjalnie wkroczyło 4300 osób, które w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną naukę na pierwszym roku. W tym wyjątkowym dla uczelni dniu udział wziął jeden z jej absolwentów – marszałek Adam Jarubas.

Na edukację i wsparcie społeczne mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Umowy z RPO WŚ na edukację i projekty społeczne14, 4 mln złotych łącznie dofinansowania otrzyma 15 projektów na edukację i wsparcie społeczne mieszkańców województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy z beneficjentami projektów podpisali dzisiaj marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

O polityce prosenioralnej i ofercie sanatoryjnej dla "mistrzów wieku" podczas konferencji w Busku-Zdroju

Konferencja o polityce prosenioralnej w Busku-Zdroju (02).jpgUczestnicy międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dyskutowali w Busku-Zdroju, w piątek 17 czerwca, o możliwościach rozwoju uzdrowisk w kierunku sprostania oczekiwanion seniorów, zarówno potencjalnych kuracjuszy polskich, jak i z Europy Zachodniej. Obradom pod hasłem "Czy srebrna gospodarka może być złota?" przysłuchiwali się: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa oraz organizujący spotkanie Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

Wyświetlanie 1 - 5 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 22
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Czesława i Hieronima
Wszystkiego najlepszego!