Jesteś tutaj:
 
«Powrót

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

herb województwa świętokrzyskiego W poniedziałek 18 września o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:


1.Otwarcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2.Wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia pracownikom socjalnym.
3.Stwierdzenie kworum.
4.Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
5.Wybór sekretarzy obrad.
6.Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
7.Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
8.Informacja Przewodniczącego Sejmiku o działaniach podejmowanych między sesjami.
9.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 za I półrocze 2017 roku.
10.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz (powiat kościerski) poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku–Kamiennej.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku–Kamiennej.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/410/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów dotyczących wydatków bieżących, przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok" finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.
26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 roku ze środków PFRON.
27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej „starodroża" drogi krajowej nr 7 od km 600+765 do km 601+850 w pobliżu Wodzisławia.
28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do dróg kategorii wojewódzkiej:
−ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa,
−al. J. Szajnowicza - Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej,
−ul. Grunwaldzkiej od al. J. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Piekoszowskiej, i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich:
−ul. Piekoszowskiej od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej,
−ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego,
−ul. Ogrodowej od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II,
−ul. Seminaryjskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej oraz ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce.
29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033.
30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok (2 projekty).
31.Interpelacje i zapytania radnych.
32.Dyskusja nad odpowiedzią na interpelację radnego Andrzeja Prusia zgłoszoną na sesji Sejmiku w dn. 24 lipca 2017 r.
33.Sprawy różne.
34.Zamknięcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Marii i Benedykta
Wszystkiego najlepszego!