Jesteś tutaj:
 
«Powrót

XXXI Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za nami

XXXI Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za nami

XXXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (09).JPGPodczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni udzielili pomocy Powiatowi Skarżyskiemu, Jędrzejowskiemu i Miastu Kielce, rozszerzyli Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz określili zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze środków PFRON. Przedstawiona została również informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Była również mowa o rozszerzeniu leczenia chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni.
Przed rozpoczęciem sesji marszałek województwa świętokrzyskiego wręczył radnym małe sadzonki dębów. 
 
Zanim przystąpiono do merytorycznej dyskusji, Odznakę Województwa Świętokrzyskiego, przyznaną mu pod koniec roku, odebrał Bertus Servaas, prezes Zarządu Vive Textile Recycling oraz klubu Vive Tauron Kielce.
 
Odznakę wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.
 
- Chcę bardzo podziękować za to wyróżnienie. Jestem bardzo dumny i wzruszony. Myślę, że ta odznaka to również pokazanie tego, że jest sens by walczyć dla swojego miasta, dla swojego województwa. Gdy firma dobrze funkcjonuje, bierze odpowiedzialność za swój region, to zdobycie tego odznaczenia jest możliwe. Rok po przejęciu klubu piłki ręcznej, założyliśmy fundację i jest to bardzo miłe, gdy można widzieć poprawę u ludzi chorych, gdy można wesprzeć karierę uzdolnionych ludzi, to jest to ogromna satysfakcja. To wyróżnienie to kolejna motywacja dla nas do działania. 13 to dla mnie szczęśliwa liczba. 13 wzięliśmy ślub z moją żoną, 13 lat funkcjonuje fundacja, w ubiegłym roku 13 raz zdobyliśmy mistrzostwo i puchar Polski, a zawodnik z numerem 13. rzucił dla nas zwycięską bramkę w finale Ligi Mistrzów. Dziś jest 13 i to jest jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia i to dzięki Wam - powiedział Bertus Servaas odbierając nagrodę.
 
Oprócz Bertusa Servaasa, Odznakę w 2016 roku otrzymali Jerzy Białobok, Bernard Jasiewicz, Marcin Majcher i Ryszard Zych.
 
Pierwszym merytorycznym punktem obrad była informacja pn. „Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w ostatnich latach". Przedstawili ją członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.
 
- Chcemy przedstawić ten raport z kilku względów, m.in. dlatego, że mieliśmy w ubiegły piątek ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, który podsumował kilka ostatnich lat w naszym województwie. Od 2006 roku notujemy stały wzrost produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, a w ciągu ostatnich lat przybyły 4262 firmy w Świętokrzyskim. Wyniki finansowe brutto przedsiębiorstw w 2014 roku wyniosły ponad 4 miliardy i oznacza to wzrost o 93% w porównaniu z końcem roku 2006. W naszym województwie wystąpił najwyższy spadek bezrobocia spośród wszystkich w Polsce. Wzrost – i to 12-krotny – mieliśmy natomiast w nakładach na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki rozwojowi dróg jest znaczny wzrost bezpieczeństwa na nich, zrobiliśmy również największy postęp w kraju jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną – wyliczał Marek Szczepanik.
 
Na temat obecnych działań dotyczących bieżącej perspektywy finansowej, mówił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec.
 
Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku w województwie świętokrzyskim przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.
 
- Obszary te zostały wyznaczone na podstawie zebranych danych. Mak będzie uprawiany w naszym województwie w 24 gminach na obszarze 146 hektarów, natomiast w 23 gminach będą uprawy konopi, a ich powierzchnia to 429 hektarów. Warto zauważyć, że świętokrzyskie staje się jednym z potentatów w kraju w aspekcie upraw konopi włóknistych - mówił Piotr Żołądek. Radni, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki wodnej i ochrony środowiska, przyjęli jednogłośnie projekt uchwały.
 
Decyzją radnych powołana została również sekcja do spraw inwestycyjnych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
 
Rozpatrzony został również projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia
 
- W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą, gmina Nowa Słupia wystąpiła do nas z tym wnioskiem. Objęty ochroną ma być obszar wartościowy ze względu na walory przyrodnicze i turystyczne - wyjaśnił członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.
 
Radni zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2,5 tysiąca złotych dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". 
 
- Jak pokazują statystyki, telefon ten jest niezwykle potrzebny, a my wspieramy go już od czterech lat. W ubiegłym roku skorzystało z niego blisko 100 osób, a czterem z nich udało się pomóc, ratując ich przed próbą samobójczą - wyjaśnił Piotr Żołądek.
 
Podczas sesji rozpatrzony został również projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2016 r. Obradowano również nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
- Na 2017 rok otrzymaliśmy kwotę ponad 5 mln złotych, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz przygotowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych - mówił Piotr Żołądek.
 
Radni wskazali także kandydatów na członków Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostali nimi Grzegorz Dudała oraz Marek Gos.
 
Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 
 
- Zmiany wynikły w trakcie dyskusji, w których wskazywano, że stypendiami powinni być honorowani również ci, którzy wygrywali zawody halowe, dlatego dokonujemy tej korekty - wyjaśniała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 
Radni zdecydowali również o udzieleniu Powiatowi Skarżyskiemu na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
 
- Sejmik w 2013 roku zadecydował, że biblioteka ta przeszła pod opiekę Powiatu Skarżyskiego i wtedy jednym ze zobowiązań było, iż Województwo Świętokrzyskie będzie pomagać w funkcjonowaniu tej placówki, dlatego chcemy wywiązać się z tego zobowiązania - powiedziała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Radni, po pozytywnych opiniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Budżetu i Finansów, jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Dzięki decyzji radnych, możliwe będzie również przeprowadzenie ważnej dla rozwoju przedsiębiorczości inwestycji drogowej. Zgodzili się oni bowiem na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa. 
 
- Jest to wyjątkowa sprawa, dlatego postanowiliśmy potraktować ją wyjątkowo. Znalazł się duży inwestor, który chce zainwestować w powiecie Jędrzejowskim, jednak potrzebuje on budowy łącznicy kolejowej. Aby mógł zrealizować tę inwestycję, konieczna jest przebudowa drogi na odcinku 750 metrów i właśnie na ten cel przekazujemy dziś kwotę 100 tys. złotych - wyjaśniał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.
 
Do porządku obrad Sejmiku dodany został punkt w sprawie apelu Sejmiku o umożliwienie chorym w Polsce leczenie SMA nusinersenem. 
 
- Lek ten powstał niedawno, będzie sprowadzony do Polski, ale będą nim leczone jedynie dzieci. Chcemy rozszerzyć leczenie również na osoby starsze - wyjaśniał radny Sławomir Marczewski.
 
Apel Sejmiku ma zostać przesłany m.in. do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia.
 
Skarbnik Województwa, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz zmian w budżecie województwa na 2017. Radni przyjęli oba projekty.
 
Podczas sesji przedstawiona została również Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Radni przyjęli także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 
www.sejmik.kielce.pl
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Bernarda i Bazylego
Wszystkiego najlepszego!