Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Rozmowy o obwodnicy Brzezin

Rozmowy o obwodnicy Brzezin

asfaltTrwają konsultacje społeczne w sprawie koncepcji przebiegu drogi wojewódzkiej nr 763 pn. "Budowa obwodnic. w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu Drogi Wojewódzkiej 763". 

Pod koniec 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Brzezin wszczęto starania dotyczące budowy obwodnicy Brzezin. Pierwsze konsultacje w sprawie obwodnicy Brzezin odbyły się już w połowie grudnia. Wtedy to firma konsultingowa Promost Consulting przedstawiła opracowane na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich trzy warianty przebiegu nowej obwodnicy. Żaden z nich nie spodobał się mieszkańcom, bo w grę wchodziły wyburzenia domów i wywłaszczenia. Podczas tych konsultacji władze gminy Morawica w porozumieniu z mieszkańcami zaproponowały swoją koncepcję, czyli wariant czwarty, według którego obwodnica miałaby przebiegać północną stroną Brzezin w dużej mierze przez tereny leśne i przemysłowe bez konieczności wyburzania budynków. Ten pomysł zyskał aprobatę większości mieszkańców Brzezin. Odmienne stanowisko w tej sprawie wyrażają niektórzy mieszkańcy Podwola i Podlesia. W spotkaniu tym, które odbyło się 13 grudnia 2014 roku, poza władzami gminy Morawica oraz mieszkańcami uczestniczyli również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Damian Urbanowski oraz przedstawiciele firmy Promost Consulting T. Siwowski s.j. opracowującej koncepcję.

Na zebraniu tym ustalono, że zaproponowany przez gminę i popierany przez większość mieszkańców wariant północny będzie poddany konsultacji mieszkańców na równi z pozostałymi wariantami.

W sprawie koncepcji budowy obwodnicy Brzezin oficjalne stanowisko zajęła Rada Gminy Morawica oraz sołtysi. 16 grudnia, podczas sesji wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za wersją północną. Jednocześnie Rada Gminy przystąpiła do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aby fragment obwodnicy Brzezin, który przebiegał po północnej stronie Brzezin dostosować do potrzeb mieszkańców i nowego wariantu północnego.

W sprawie koncepcji budowy obwodnicy Brzezin odbyło się również spotkanie z przedsiębiorcami miejscowości Brzeziny i Podwole. Uczestniczył w nim także Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pod który podlega Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na tym spotkaniu zdecydowana większość przedsiębiorców opowiedziała się za północnym wariantem obwodnicy Brzezin.

W kwestii północnego przebiegu obwodnicy zajęła również stanowisko Kopalnia Radkowice, która wyraziła zgodę na przebieg tej obwodnicy po jej terenach. Problematyczna sprawa rozrzutu kamieni według stanowiska Kopalni zostanie rozwiązana poprzez zmniejszenie strefy rozrzutu tak, aby nie przeszkadzała w normalnym funkcjonowaniu nowo wybudowanej drogi.

Jednocześnie w miesiącu kwietniu odbyła się blokada drogi w Brzezinach, gdzie mieszkańcy w ilości około stu osób blokowali drogę przez około 1,5 godziny, protestując przeciwko proponowanemu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich południowemu wariantowi przebiegu drogi, który sprowadza się do wyburzenia około sześciu domów, a także powoduje nieodwracalne zmiany w zagospodarowaniu terenu i krajobrazu Brzezin poprzez zablokowanie dalszego rozwoju terenów budowlanych zarówno po południowej, jak i po północnej stronie Brzezin. Przecina również miejscowość Brzeziny w dwóch miejscach, sprawiając, że taki sposób przebiegu drogi trudno uznać za obwodnicę. 

W związku z trwającym konfliktem gmina Morawica wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem, że na własny koszt wykona koncepcję obwodnicy Brzezin przy jednoczesnym uspokojeniu i zażegnaniu konfliktu społecznego, jaki pojawił się w tej sprawie.

Z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Janem Maćkowiakiem oraz dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Damianem Urbanowskim rozmawiali również reprezentanci przedsiębiorców z całej gminy Morawica: Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica Józef Dąbek i Wiceprezes Adam Kluźniak, którzy również w swoim piśmie zwrócili uwagę na to, jak szkodliwy dla miejscowości Brzeziny jest wariant proponowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i jednocześnie wyrazili pełne poparcie do wariantu północnego.

Kwestia budowy obwodnicy była również poruszana na spotkaniach wójta gminy Morawica Mariana Burasa z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą oraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ministrem Arkadiuszem Bąkiem. Na rozmowy w tej sprawie z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Janem Maćkowiakiem oraz dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Damianem Urbanowskim udali się także mieszkańcy Brzezin wraz z radnym Damianem Woźniakiem.

Podsumowując, zdaniem gminy Morawica, wariant północny nie powoduje żadnych wyburzeń domów, przebiega w odległości około 100 metrów od terenów budowlanych najbliższych domów mieszkalnych, w połowie swojej części przebiega przez tereny przemysłowe nie czyniąc szkody dla środowiska. Jest wariantem, który w przyszłości może stanowić południową obwodnicę miasta Kielce, spotyka się z niewielkimi protestami mieszkańców Podwola i Podlesia, nie blokuje terenów pod przyszły rozwój budownictwa mieszkaniowego i przebiega po tej samej stronie, co wytyczona dalsza część w Radkowicach. Jest to korzystniejsze dla podróżujących kierowców, którzy przy wariancie południowym musieliby przecinać miejscowość Brzeziny w dwóch miejscach.

Konsultacje społeczne trwają. Ostateczna decyzja, co do wyboru jednego z wariantów przebiegu obwodnicy Brzezin należy do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, którzy są odpowiedzialni za realizację obwodnicy.

 

źródło: Urząd Gminy Morawica

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Jana i Pawła
Wszystkiego najlepszego!