Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (08).JPGDecyzję o wsparciu finansowym dla gminy Lipusz z województwa pomorskiego, poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy, podjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas XXXVI sesji, która odbyła się w poniedziałek, 18 września 2017r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia pracownikom socjalnym z czterech województw, którzy uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

W poniedziałek, 18 września 2017r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na początku sesji radni uczcili minutą ciszy uczcili przypadającą wczoraj 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w ten sam sposób upamiętnili również zmarłego ostatnio wieloletniego biskupa ordynariusza Diecezji Kieleckiej Kazimierza Ryczana.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia pracownikom socjalnym z czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Podwyższyli oni swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w projekcie pn. „Profesjonalny pracownik socjalny" realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyplomy wręczyli pracownikom socjalnym przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek województwa Adam Jarubas, przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Elżbieta Trafiałek, członek komisji dr Andrzej Kościołek oraz dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Jerzy Wątroba.

- To wielki sukces dla naszego regionu, bo nie było u nas takich promocji od ponad 10 lat. To zawód trudny i ciągle niestety niedoceniany w naszym społeczeństwie – podkreślała prof. Elżbieta Trafiałek.

- Cieszymy się, że możemy dziś Państwa gościć. Przy tej okazji chciałbym podziękować za Waszą trudną pracę w środowisku, które jest na pewno bliskie wszystkim radnym. Życzę również sukcesów w dalszej pracy – mówił przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Łącznie w ramach projektu przewidziano przeszkolenie 250 osób z czterech województw. Jeszcze we wrześniu odbędą się egzaminy dla kolejnych 30 osób.

Na początku sesji radni przyjęli przedstawioną przez skarbnik województwa świętokrzyskiego Marię Fidzińską-Dziurzyńską – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 za I półrocze 2017 roku oraz Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 roku.

Radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lipusz (powiat kościerski) poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. Pomoc finansowa w kwocie 100 000,00 zł będzie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie oraz zasady rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy województwem świętokrzyskim a gminą Lipusz. Jak podkreślała członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, samorząd województwa podjął taką inicjatywę ponieważ w obliczu tak dużych i dotkliwych strat ciężar odbudowy zniszczeń znacznie przewyższa możliwości gminy.

Podobne inicjatywy pomocy dla gmin, które ucierpiały podczas nawałnicy, podjęły również inne samorządy w województwie świętokrzyskim i w kraju. Podczas sesji odbyła się również zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanej gminy – pieniądze do puszki wrzucali radni, samorządowcy oraz uczestniczący w sesji goście.
Kolejna z przyjętych uchwał dotyczyła przyjęcia Regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach programów stypendialnych dla uczniów szkół zawodowych, a także dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Programy te są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Regulaminy szczegółowo określają zasady, w tym warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów. Celem programów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.

Podczas  sesji zatwierdzono również zaktualizowaną listę rankingowej projektów dotyczących wydatków bieżących, przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok" finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. Aktualizacja listy była związana z rezygnacją przez beneficjentów z realizacji dwóch projektów. W to miejsce zgłoszono kolejne dwa projekty, które otrzymały najwyższą liczbę punktów: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górkach" – projekt zgłoszony przez gminę Pierzchnica oraz „Promocja miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów regionu świętokrzyskiego dla zespołu folklorystycznego Wzdolskie Kołowrotki z gminy Bodzentyn – projekt zgłoszony przez gminę Bodzentyn.

Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej „starodroża" drogi krajowej nr 7 w pobliżu Wodzisławia na odcinku Jędrzejów – granica województwa małopolskiego i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.

Kolejna podjęta przez radnych uchwała dotyczyła ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce. Do dróg kategorii wojewódzkiej mają być zaliczone: ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza-Iwanowa, al. J. Szajnowicza-Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzka od al. J. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Piekoszowskiej. Pozbawione kategorii dróg wojewódzkich zostaną: ul. Piekoszowska od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, ul. Żytnia od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego, ul. Ogrodowa od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II, ul. Seminaryjska od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej.
Jak wyjaśnił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, zmiana kategorii wymienionych ulic ma na celu doprowadzenie drogi wojewódzkiej nr 786, na odcinku znajdującym się w granicach miasta Kielce, do parametrów technicznych i użytkowych spełniających wymogi odpowiadające klasie technicznej G, określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

www.sejmik.kielce.pl

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Hipolita i Mateusza
Wszystkiego najlepszego!