Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Interaktywna M@tem@tyk@ w Staszowie

Interaktywna M@tem@tyk@ w Staszowie

Interaktywna M@tem@tyk@ w StaszowieW Gminie Staszów ruszył projekt „Interaktywna M@tem@tyk@", który ma podnieść kompetencje kluczowe i efekty kształcenia uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Wsparciem zostanie objętych 156 uczniów ze szkół podstawowych na terenie gminy Staszów oraz 12 nauczycieli matematyki i informatyki.

Umowa o dofinansowanie projektu „Interaktywna M@tem@tyk@" została podpisana 7 lutego br., w Kielcach między województwem świętokrzyskim, reprezentowanym przez Aleksandrę Marcinkowską, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego a gminą Staszów, reprezentowaną przez Leszka Kopcia, burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 276 232,86 zł, z czego dofinansowanie to aż 248 622,86 zł. Wkład własny gminy wynosi 27 610 zł.

 Interaktywna M@tem@tyk@ w Staszowie

Analizy przeprowadzone w staszowskich placówkach oświatowych wykazały potrzebę wsparcia uczniów szkół podstawowych w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych. Aby pomóc młodzieży z gminy Staszów, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów i kursy doszkalające dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych, nowoczesnych narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, które pozwolą na zindywidualizowanie pracy uczestników projektu w atrakcyjny i przystępny sposób. Poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej dzieci poprawią oceny z matematyki i innych przedmiotów, szkoły zyskają brakujący sprzęt i pomoce dydaktyczne, a nauczyciele zdobędą nową wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem w procesie edukacji.

Projekt skierowany jest do grupy 156 uczniów klas IV-V z pięciu szkół podstawowych terenu gminy Staszów, czyli SP nr 3 w Staszowie oraz szkół podstawowych w Czajkowie, Koniemłotach, Wiązownicy i Mostkach. W grupie docelowej jest 6 uczniów niepełnosprawnych. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane będą dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego. Oprócz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów, program obejmuje także kursy doszkalające dla 12 nauczycieli pracujących w placówkach objętych programem, pozwalające na zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów.

Projekt „Interaktywna M@tem@tyk@" zakłada również zakup narzędzi TIK, jak np. rzutniki multimedialne, tablice, zestawy plansz do matematyki, komputery, programy multimedialne, wizualizery czy kalkulatory. Wyposażenie szkół w ramach zadania zostanie zakupione za kwotę około 145 tysięcy zł. Projekt jest realizowany od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2019 roku.

Źródło: UMiG Staszów

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Agnieszki i Jarosława
Wszystkiego najlepszego!