Jesteś tutaj:
 
«Powrót

Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionalnym

Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionalnym

W Cedzynie k. Kielc odbyło się Branżowe Forum Innowacji, na którym dyskutowano o tzw. inteligentnych specjalizacjach.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowało konferencję, pn. Branżowe Forum Innowacji Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim forum były tzw. „smart specializations" (inteligentne specjalizacje), które dziś zaczynają być podstawą dyskusji i rozmów o rozwoju regionalnym. Zaprezentowane zostały także możliwości wsparcia finansowego regionalnych specjalizacji w latach 2014 – 2020, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. Forum zakończył panel dyskusyjny, którego celem było zidentyfikowanie wymaganych obszarów wsparcia na rzecz rozwoju firm, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i innych instytucji w oparciu o efektywne wykorzystanie energii. Wzrost efektywności energetycznej to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska, więc także województwo świętokrzyskie. Zagadnienie efektywności energetycznej jest powiązane z problematyką ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii, gdyż działania prowadzone w tych obszarach są często względem siebie komplementarne. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad identyfikacją możliwych do realizacji typów projektów, których celem byłoby ograniczenie zużycia energii oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

 

- Cieszę się, że nasza jednostka, jaką jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje plan i mówi o tym, czym jest nauka, rozwój i innowacje. Dziś mówimy o wytwarzaniu energii i jej gospodarowaniu. Będziemy chcieli przystąpić do rozmów, co do podziału środków na poszczególne obszary działania z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Komisją Europejską. To jest bardzo ważne abyśmy mówili o kwestiach, które mogą mieć i które pewnie będą miały duże znaczenie, co do rozwoju gospodarczego kraju, ale i też naszego regionu w przyszłości. Chcemy w sposób efektywny wykorzystać te środki, które będą nam dane – powiedział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Nowe, ukierunkowane terytorialnie koncepcje rozwojowe oraz analiza skuteczności dotychczasowych regionalnych strategii innowacji skłoniły Komisję Europejską do zaproponowania nowego podejścia do regionalnej polityki innowacyjnej – tzw. strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialization strategies). Koncepcja inteligentnej specjalizacji zakłada przede wszystkim podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności na bazie potencjału endogenicznego regionów i branżach już w nich obecnych.Za pomocą nacisku na wykorzystanie istniejącej wiedzy oraz wyspecjalizowaną działalność badawczo-rozwojową dopasowaną do cech społeczno-gospodarczych danego obszaru regiony mają osiągnąć doskonałość w specyficznej dziedzinie i masę krytyczną umożliwiającą konkurowanie na arenie międzynarodowej.

W ramach projektu systemowego pt. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III etap)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęto prace nad określeniem innowacyjnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. W wyniku przeprowadzonego procesu badawczego oraz dyskusji eksperckich wyróżniono trzy kierunki specjalizacji innowacyjnej. Obszary specjalizacji opierają się o branże, które są już rozwinięte w województwie lub posiadają duży potencjał do rozwoju w najbliższych latach. Do wyróżnionych specjalizacji należą: efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna i branża targowo-kongresowa. Ponadto wskazano dwie specjalizacje o charakterze horyzontalnym- transfer wiedzy i wzornictwo. Na bazie wyłonionych specjalizacji opracowano działania na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa świętokrzyskiego, a ich realizacja została włączona w jeden wspólny projekt „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu".

 

- Wprawdzie Zarząd Województwa przyjął już rekomendację, dotyczącą tego, jakie obszary mogą być inteligentnymi specjalizacjami w województwie świętokrzyskim, natomiast po dużym etapie konsultacji i rozmów z różnymi środowiskami, także biznesowymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uznaliśmy, że katalog tych specjalizacji wydanych przez Zarząd nie powinien być katalogiem zamkniętym, ponieważ z tych dyskusji i opinii rodzi się pogląd, że być może powinniśmy dokonać pewnej korekty. Na pewno nie budzi żadnych wątpliwości branża, którą wskazujemy, czyli efektywne wykorzystanie energii i tą cześć przygotowań województwa, które dla Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa wykonuje Krąg Innowacji jest na pewno działaniem słusznym, które będzie rokowało wzrostem branży – powiedział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

Damian Burzyński
fot. Zbigniew Masternak

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Agnieszki i Jarosława
Wszystkiego najlepszego!