Jesteś tutaj:
 

Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działają w strukturach starostw powiatowych i realizują zadania starosty, jako organu stanowiącego służbę geodezyjną i kartograficzną na terenie powiatu. PODGiK prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w sposób opisany w przepisach wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • przyjmuje od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszenia o przystąpieniu do ich wykonania, potwierdza ich przyjęcie oraz udostępnia materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie zgłoszenia prac lub zlecenia wykorzystania,
 • po zakończeniu pracy przyjmuje od wykonawcy dokumentację do zasobu, dokonuje ich kontroli w zakresie przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów i sporządza protokół kontroli, jeżeli stwierdzi wady, usterki lub nieprawidłowości,
 • aktualizuje numeryczną mapę zasadniczą,
 • prowadzi bazę metadanych o zarejestrowanych systemach krajowego systemu informacji o terenie na poziomie powiatu,
 • sporządza wniosek o wyłączenie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz gromadzi materiały stanowiące powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w sposób i trybie opisanym w przepisach wykonawczych do ustawy,
 • przygotowuje dane techniczne do opracowania projektu założenia ewidencji lub jej modernizacji,
 • wykonuje analizę uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego i przekazuje ją Geodecie Powiatowemu,
 • przeprowadza techniczną kontrolę całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępnia dane ewidencyjne w postaci udzielania informacji, wypisów, wyrysów i wglądu do baz,
 • wykonuje czynności modernizacyjne ewidencji zlecone przez Geodetę Powiatowego,
 • sporządza gminne zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków,
 • zawiadamia o dokonanych zmianach ewidencyjnych organy podatkowe, wydziały ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została przeprowadzona,
 • prowadzi rejestr cen nieruchomości i udziela informacji objętych tym rejestrem,
 • prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie klasyfikacji gruntów,
 • prowadzi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania projektowanych sieci terenu na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy,
 • pobiera opłaty za czynność geodezyjne i kartograficzne,
 • prowadzi bank szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • prowadzi ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • przyjmuje i rejestruje zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
 • nieodpłatnie udostępnia sądom, które prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości oraz przesyła dane z urzędu dotyczące zmian w oznaczeniach nieruchomości,
 • z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów przeprowadza czynności techniczne, w szczególności przeprowadza kontrolę techniczną operatu scaleniowego w zakresie:

- przestrzegania zasad wykonywania pra

- osiągnięcia wymaganych dokładności,

- zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

- spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,

- kompletności przekazywanych materiałów i sporządza protokół kontroli,

-   jeżeli stwierdzi wady, usterki lub nieprawidłowości, przesyła do sądu prowadzącego księgi wieczyste rejestr poscaleniowy,

- wykonuje zlecone przez Geodetę Powiatowego prace geodezyjne, kartograficzne i informatyczne w celu odnowienia bądź utrzymania zasobu w stanie aktualnym.

 

Baza teleadresowa Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiat

Adres

tel./fax

e-mail

 

buski

ul. Kopernika 2

28-100 Busko-Zdrój

http://bip.powiat.busko.pl

http://www.mapa.busko.pl/

tel. 41 378 30 51 wew. 269,
378 30 52, 378 10 38, 378 14 48

geodezja@powiat.busko.pl

 

jędrzejowski

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

www.jedrzejow.pl

tel. 41 386 32 28
fax.  41 386 75 10

regik@powiatjedrzejow.pl

 

kazimierski

ul. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

tel.  41 350 23 35

geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

 

kielecki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

http://www.geoportal.powiat.kielce.pl
/

tel. 41 200 14 03
fax. 41 200 12 10

stelmasinska.z@powiat.kielce.pl

 

konecki

ul. Staszica 2

26-200 Końskie

http://konskie.geoportal2.pl/

tel. 41 372 27 78, wew. 520
fax. 41 372 27 78

geodezja@powiat.konskie.pl

 

opatowski

ul. Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

www.opatow.pl

tel. 15 868 47 06
fax.  15 868 47 42

podgik@opatow.pl

pawel.salapa@opatow.pl

 

ostrowiecki

ul.  Adama Wardyńskiego 1

27-400  Ostrowiec Świętokrzyski

www.powiat.ostrowiecki.eu

http://ostrowiec.geoportal2.pl

tel.  41 249 92 00,
41 247 60 47
fax. 41 249 92 19

geodezja@tos.pl

 

pińczowski

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

tel. 41 357 72  91
fax.  41 357 72 91

geodezja_pinczow@poczta.onet.pl

 

sandomierski

ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

www.powiat.sandomierz.pl

tel. 15 832 34 91, 15 644 10 10, 644 11 11, wew. 303, 367, 368, 369

geodezja@powiat.sandomierz.pl

 

skarżyski

plac Floriański 1

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 395 30 83, wew. 383,

   

fax. 41 3953 088

podgik@skarzysko.powiat.pl

 

starachowicki

ul. dr W.Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

tel. 41 276 09 08
fax. 41 276 09 35

podgik@powiat.starachowice.pl
podgik2@powiat.starachowice.pl

 

staszowski

ul. Świerczewskiego 7

28-200 Staszów

http://staszow.geoportal2.pl
www.starostwo.staszow.eobip.pl

tel. 15 864 37 92
tel. 15 864 27 65, wew. 16

powiat@staszowski.eu

 

włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

tel. 41 394 49 53,
41 394 49 87, 504 753 181, 504 753 036, 504 753 236, 504 753 399, 504 753 142

podgik@powiat-wloszczowa.pl

 

miasta Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

http://www.gis.kielce.eu/

tel. 41 342 17 32, 41 342 17 33, 41 342 19 63, 41 342 11 62,  41 342 19 65, 41 342 11 28, 41 342 17 31, 41 342 19 64
fax. 41 342 19 63

jolanta.guzik@um.kielce.pl


 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!