Jesteś tutaj:
 

lp

Nazwa materiału zasobu

rodzaj

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa

1

Mapa sozologiczna, hydrograficzna

raster

arkusz mapy

10 zł *

2

Mapa sozologiczna, hydrograficzna

wektor

arkusz mapy

15zł *

3

Mapa sozologiczna, hydrograficzna

drukowana

arkusz mapy

20 zł – ploterowy wydruk kolorowy

14 zł – ploterowy wydruk czarno-biały

8 zł – druk poligraficzny

4

Mapa topograficzna
w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

raster

arkusz mapy

10 zł *

5

Mapa topograficzna
w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

wektor

arkusz mapy

15zł *

6

Mapa topograficzna
w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

drukowana

arkusz mapy

20 zł – ploterowy wydruk kolorowy *

14 zł – ploterowy wydruk czarno-biały *

8 zł – druk poligraficzny *

*Stawkę podstawową należy przemnożyć przez współczynnik CL (ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu):

1,0 – dla potrzeb własnych nie związanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

zgodnie z poniższą tabelą – dla potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z możliwością kopiowania i publikowania

 

 

lp

Wartość CL

Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu

Maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych

materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem publikacji
w sieci Internet

Łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w przeliczeniu na arkusze formatu A4

Sposób publikacji w sieci Internet

1

1,1

10

500

Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 1000000 pikseli

2

1,2

100

2000

Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do2100000 pikseli

3

1,3

500

5000

4

1,4

1000

10000

5

1,7

10000

50000

6

2,0

60000

200000

7

2,5

200000

500000

8

3,0

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Tab. 1: Zastosowanie współczynnika CL – w zależności od celu wykorzystania materiałów zasobu

Rodzaj usługi

opłata

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres

10 zł – jeżeli waga przesyłki jest mniejsza niż 1 kg

15 zł – jeżeli waga przesyłki wynosi 1-5 kg

20zł – jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg

Nagrywanie danych na nośnik elektroniczny o pojemności do 4GB

Brak opłaty

Nagrywanie danych na nośnik elektroniczny o pojemności 4-20 GB

5 zł (opłaty nie pobiera się, gdy odpowiednie nośniki dostarczy wnioskodawca)

Tab. 2: Dodatkowe koszty techniczne

Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w Załączniku do Ustawy z dnia 5 czerwa 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014. poz. 897)

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!