Jesteś tutaj:
 
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w Warszawie przy ulicy Żurawiej 3/5.
Dane do korespondencji:

ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa,
tel. 0 22 532 25 01
fax. 0 22 532 25 96


e-mail codgik@codgik.gov.pl
 
Do zakresu działania Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Centralnego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wersji analogowej i cyfrowej oraz kontrola opracowań przyjmowanych do tego zasobu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
- pozyskiwanie materiałów do zasobu,
- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- udostępnianie materiałów zasobu sposobu centralnego na podstawie zezwoleń Głównego Geodety Kraju,
- kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
- udzielanie informacji o materiałach zgromadzonych w zasobie centralnym,
- współdziałanie z wojewódzkimi, powiatowymi, grodzkimi i gminnymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- aktualizacja, odnawianie oraz wyłączanie materiałów zgromadzonych w zasobie centralnym,
- prowadzenie magazynu wydawnictw Głównego Geodety Kraju, punktu prowadzącego ich sprzedaż oraz dystrybucji tych wydawnictw do innych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz innych odbiorców,
- ochrona informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
- prowadzenie zbioru informacji o terenach zamkniętych oraz współpraca
z Departamentem Spraw Obronnych GUGiK i terenowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w przekazywaniu informacji o terenach zamkniętych,
- prowadzenie zbioru materiałów ilustrujących zasób oraz baz informacji o materiałach zgromadzonych w zasobie,
- wdrażanie systemów informatycznych oraz unowocześnianie technik i technologii związanych z prowadzeniem, gromadzeniem i udostępnianiem zasobu oraz obsługujących bazę danych zasobu,
- prowadzenie obsługi technicznej i prawnej w zakresie wydawania, w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zezwoleń Głównego Geodety Kraju, dotyczących reprodukowania, rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
- prowadzenie czynności technicznych i formalno-prawnych związanych z zasilaniem:
• banku osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
• banku informacji o zdjęciach lotniczych i satelitarnych,
• banku informacji o mapach topograficznych i tematycznych,
• banku nazw geograficznych,
• rejestru systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz zbioru kopii zabezpieczających bazy danych tych systemów,
- przeliczanie współrzędnych punktów między układami i strefami oraz opracowywanie i udostępnianie algorytmów, w tym przyjmowanie zleceń, prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej i zawieranie umów,
- prace poligraficzne i reprodukcyjne w tym kopiowanie i powielanie dokumentów metodami cyfrowymi.
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
  • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
    JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
    Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
    Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
    Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
    Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
    Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
    ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
    Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
    Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
    Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
    Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
    Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
    Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
    Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
    Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
    Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
    Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
    Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
    Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
    Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
    Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
    Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
    Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
    Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
    Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Urbana i Dariusza
Wszystkiego najlepszego!