Jesteś tutaj:
 
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w Warszawie przy ulicy Żurawiej 3/5.
Dane do korespondencji:

ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa,
tel. 0 22 532 25 01
fax. 0 22 532 25 96


e-mail codgik@codgik.gov.pl
 
Do zakresu działania Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Centralnego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wersji analogowej i cyfrowej oraz kontrola opracowań przyjmowanych do tego zasobu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
- pozyskiwanie materiałów do zasobu,
- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- udostępnianie materiałów zasobu sposobu centralnego na podstawie zezwoleń Głównego Geodety Kraju,
- kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
- udzielanie informacji o materiałach zgromadzonych w zasobie centralnym,
- współdziałanie z wojewódzkimi, powiatowymi, grodzkimi i gminnymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- aktualizacja, odnawianie oraz wyłączanie materiałów zgromadzonych w zasobie centralnym,
- prowadzenie magazynu wydawnictw Głównego Geodety Kraju, punktu prowadzącego ich sprzedaż oraz dystrybucji tych wydawnictw do innych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz innych odbiorców,
- ochrona informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
- prowadzenie zbioru informacji o terenach zamkniętych oraz współpraca
z Departamentem Spraw Obronnych GUGiK i terenowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w przekazywaniu informacji o terenach zamkniętych,
- prowadzenie zbioru materiałów ilustrujących zasób oraz baz informacji o materiałach zgromadzonych w zasobie,
- wdrażanie systemów informatycznych oraz unowocześnianie technik i technologii związanych z prowadzeniem, gromadzeniem i udostępnianiem zasobu oraz obsługujących bazę danych zasobu,
- prowadzenie obsługi technicznej i prawnej w zakresie wydawania, w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zezwoleń Głównego Geodety Kraju, dotyczących reprodukowania, rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
- prowadzenie czynności technicznych i formalno-prawnych związanych z zasilaniem:
• banku osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
• banku informacji o zdjęciach lotniczych i satelitarnych,
• banku informacji o mapach topograficznych i tematycznych,
• banku nazw geograficznych,
• rejestru systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz zbioru kopii zabezpieczających bazy danych tych systemów,
- przeliczanie współrzędnych punktów między układami i strefami oraz opracowywanie i udostępnianie algorytmów, w tym przyjmowanie zleceń, prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej i zawieranie umów,
- prace poligraficzne i reprodukcyjne w tym kopiowanie i powielanie dokumentów metodami cyfrowymi.
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!