Jesteś tutaj:
 

Wydawca treści Wydawca treści

«Powrót

Kielce ul. Batalionów Chłopskich

W dowód uznania działań i walki żołnierzy BCh o niepodległość Polski w okresie okupacji Rada Miasta w Kielcach uchwałą nr XVIII/57/80 z 16 października 1980 r. nadała ulicy w dzielnicy Niewachlów I  nazwę Batalionów Chłopskich.

Województwo świętokrzyskie i jego stolica Kielce są bardzo mocno powiązane z działalnością wojskowych oddziałów chłopskich. Na spotkaniu konspiracyjnym działaczy ludowych na cmentarzu w Opatowie i później, 4 sierpnia  1940 r. w Grabcu koło Szczekocin, pojawił się zamiar stworzenia chłopskiego wojska, a niedługo po tym powstały jego pierwsze struktury. Utworzono najpierw Straż Chłopską „Chłostrę", później z inicjatywy komendanta obwodu opatowskiego przemianowaną na Bataliony Chłopskie. Wkrótce nazwa ta upowszechniła się we wszystkich okręgach i została zaakceptowana rozkazem Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich.

 

      

 

Kielce
Peasant Battalions Street

In recognition of the Peasant Battalions soldiers' activity and fight for the independence of Poland, the Kielce City Council, by resolution of no. XVIII/57/80 from 16 October 1980 on giving names to the streets, gave a street in Niewachlów I city district the name of the Peasant Battalions.

The Świetokrzyskie Voivodship and its capital Kielce are strongly connected with the activity of the peasant army troops. The idea of forming a peasant army appeared during a conspiratorial meeting of people activists on a cemetery in Opatów and later on 4 August 1940 in Gabiec near Szczekociny. Soon after, its first structures came to being. Firstly  was organized Peasant Guard "Chłostra", then later on the initiative of the Opatów district commander, it was renamed to the Peasant Battalions. Soon, it became popular in all the districts and was formally accepted by the order of the Peasant Battalions Commander in Chief.

 

Nawigacja Nawigacja