Jesteś tutaj:
 

Buskie Buskie

Tuczępy, pow. Busko-Zdrój Pomnik poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich

Na cmentarzu parafialnym w Tuczępach znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom i partyzantom poległym za ojczyznę w latach 1939-1945.

W 1943 roku w obwodzie stopnickim powstał pierwszy oddział partyzancki utworzony na bazie grupy dywersyjnej BCh dowodzonej przez Aleksandra Liszaja „Tomczyka".  W czerwcu  1943 r. grupa „Tomczyka" zabrała z magazynów w Stopnicy dwieście kwintali zboża. 13 października 1943 r. Aleksander Liszaj brał udział w wykonaniu wyroku śmierci na agencie niemieckim w Pacanowie. W lutym 1944 r. oddział „Tomczyka" przeprowadził akcję na komisję poborową junaków. Partyzanci rozbroili Niemców i zabrali wszystkie akta.
Aleksander Liszaj został skrytobójczo zamordowany w kwietniu 1944 r. i pochowany w Tuczępach. 10 czerwca 1944 r. placówka BCh z Tucząp brała udział w rozbiciu więzienia w Pińczowie.

W Tuczępach członkinie Ludowego Związku Kobiet organizowały kursy sanitarne.

 

   

 

Tuczępy, Busko-Zdrój District
Monument to killed in action of the Peasant Battalions soldiers

On the parish cemetery in Tuczępy there is a monument, devoted to soldiers fallen in the battle for our fatherland between 1939 and 1945.

The first partisan troop in the Stopnica district was established in 1943 on the basis a subversive Peasant Battalions' group, commanded by Aleksander Liszaj "Tomczyk". In June 1943 "Tomczyk" and his partisans took 200 quintals of corn from German warehouses in Stopnica. On 13 October 1943 Aleksander Liszaj participated in the execution of a Nazi agent in Pacanów. In 1944 his unit conducted an attack on a German draft board, in which the partisans disarmed the Germans and took their registers. Aleksander Liszaj was treacherously murdered in April 1944 and was buried in Tuczępy. On 10 June 1944 the Peasant Battalions unit from Tuczępy took part in liberating the prison in Pińczów.
Tuczępy was also a place where the People's Union of Women organised medical courses.