Jesteś tutaj:
 

Buskie Buskie

«Powrót

Szaniec, gm. Busko-Zdrój Tablica pamiątkowa żołnierzy Batalionów Chłopskich w kościele parafialnym

W maju 1998 roku w kościele parafialnym w Szańcu, w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich, wmurowano tablicę pamiątkową, ufundowaną przez mieszkańców ziemi szanieckiej.
Szaniec należał do II (południowego) Rejonu BCh w obwodzie stopnickim. Komendantem BCh w gminie Szaniec był Henryk Grabala ps. „Oset". Jego oddział brał udział w wielu akcjach partyzanckich. W dniu 13 lipca 1944 r. uczestniczył w rozbiciu więzienia w Pińczowie i uwolnieniu wszystkich więźniów.  Grupa  Grabali, w sile 33 żołnierzy, wsparła atak żołnierzy AK  na kolumnę niemiecką pod wsią Skorzów. W Szańcu znajdował się punkt łączności i kolportażu prasy podziemnej BCh.
 


   

 

Szaniec, Busko-Zdrój Commune
Commemorative plaque to the Peasant Battalions soldiers in a parish church

InMay 1998, a commemorative plaque in honor of the Peasant Battalions soldiers was founded by the inhabitants of the Szaniec land and placed on the wall of a parish church in Szaniec. 

Szaniec was within Area II (Southern) of the Peasant Battalions in Stopnica district. Its commander was Henryk Garbala, alias "Oset". His unit participated in many partisan actions. On 13 July 1944, it took part in taking over the prison in Pińczów and liberating its captives. 33 soldiers from the Garbala's group supported the Home Army soldiers during the attack on a German column near the village of Skoczów. Szaniec was also the Peasant Battalions' contact point and a place of underground press distribution.