Jesteś tutaj:
 

Archiwum aktualności Archiwum aktualności

«Powrót

Samorządy Świętokrzyskiego i Małopolskiego będą ściśle współpracować

Samorządy Świętorzyskiego i Małopolskiego będą ściśle współpracować

W poniedziałek w Dworze Dziekanów w Zielonkach k. Solca Zdroju odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Temat rozmów zdominowały inwestycje drogowe - priorytetowo traktowana jest budowa mostu w Nowym Korczynie, ważnym jest także dostosowanie E-77 do warunków drogi ekspresowej .

Jedną z głównych spraw, nad którą debatowano było planowane przedsięwzięcie budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Nowym Korczynie. Marszałkowie zapewniali o wadze tej inwestycji dla obu województw i podkreślali, że projekt ten objęty jest wysokim priorytetem. - O dziedzinie drogowej mówiliśmy najwięcej, bo przygotowujemy wspólnie projekt przeprawy mostowej Borusowa – Nowy Korczyn, jako jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. Ten most dla południa województwa będzie najszybszą drogą do autostrady A4, więc otwierają się nowe perspektywy komunikacyjne w relacji wschód-zachód. Chcę poinformować, że po obu stronach w dalszym ciągu jest determinacja, żeby zlecić przygotowanie dokumentacji projektowej, aby ten projekt mógł być jednym z pierwszych do zaangażowania w nową perspektywą finansową, być może w program Rozwój Polski Wschodniej – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Obecnie czynione są starania o wydanie decyzji środowiskowej. Most razem z drogami dojazdowymi ma powstać w 2016 roku. - W dzisiejszych czasach samo przygotowanie procesu inwestycji to jest 80 % czasu, jaki się poświęca na realizację całości i jesteśmy dziś na etapie zabiegania o decyzję środowiskową. Nie da się ukryć, że były tu pewne problemy. Mamy jednak nadzieję, że uporamy się z tym bardzo szybko i posiadając już elementy studium wraz z decyzją środowiskową, będziemy mogli zlecić realizację projektową i tutaj, tak jak samo porozumienie na studium i na kwestie środowiskowe, chcemy zrobić to solidarnie, czyli po 50 %, po to, aby w momencie, kiedy się rozpocznie kolejna perspektywa finansowa ten projekt już był gotowy. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie na tyle dobrze przygotowany, żeby mógł być jednym z pierwszych, które zostaną uruchomione w 2014 roku. Budowa mostu o długości 670 metrów ma potrwać 1,5 roku, więc w 2016 roku inwestycja powinna być już zakończona – poinformował marszałek Jarubas. Koszt inwestycji pochłonie ok. 170-180 milionów złotych, z czego większość ma zostać dofinansowana ze środków unijnych.

Ważnym tematem komunikacyjnym jest także, zdaniem marszałków, poprawienie dostępności Kielc i Krakowa dla potencjalnych inwestorów, turystów poprzez podniesienie standardu drogi krajowej nr 7 do standardu ekspresowej na odcinku Gdańsk - Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Chyżne. Stanowisko w tej sprawie zostanie przedstawione Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej jako zadanie priorytetowe. - Poza wylotówką z Warszawy do Janek żaden nowy odcinek w perspektywie finansowej nie będzie już realizowany. Natomiast w roku 2014 będzie przygotowywany nowy plan realizacji inwestycji drogowych i ważne jest, aby na całym przebiegu trasy, wszystkie te brakujące odcinki po prostu znalazły swoje finansowanie i będziemy zabiegali, abyśmy dostali finansowe wsparcie już na samym starcie – mówił marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. – Dzisiaj potwierdzamy Nasze aspiracje, upominamy się i będziemy odbywać jeszcze wiele trudnych rozmów, angażować też parlamentarzystów, po to, aby w kolejnych symulacjach programów z budżetu państwa, bo przecież tutaj same środki europejskie nie wystarczą, uwzględnić drogę S7 – dodał marszałek Jarubas.

Na spotkaniu dużo miejsca poświęcono również kwestii współpracy obu regionów w zakresie rolnictwa. Głównym zagadnieniem, nad którym pracują województwa jest próba modyfikacji zasad wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich. - Uznajemy, że obszary wiejskie i rolnictwo są bardzo ważnym obszarem ze względu na specyfikę gospodarczą obu regionów. Mamy świadomość tego, że ten nasz program ma pewne cele horyzontalne stawiane na szczeblu krajowym, ale uważamy, że nasze województwa, patrząc na skalę Polski, mają jednak swoje specyficzne uwarunkowania rozwoju i uznajemy, że ten Program powinien mieć taki odcień regionalny i władze regionalne powinny mieć większy wpływ na dostosowanie procedur, działań, priorytetów właśnie do tej specyfiki regionalnej – poinformował marszałek Jarubas.

Samorządy obu regionów pragną także zacieśnić współpracę gospodarczą w obszarze budownictwa, komunikacji kolejowej, przetwórstwa, a także w wystawiennictwa. - Jest wiele wspólnych projektów w ramach strategii rozwoju obu województw. Mieszkańcy terenów przygranicznych Małopolski i województwa świętokrzyskiego łączy dużo tych samych problemów, które trzeba uzgadniać i uwzględniać, jak choćby modernizację dróg wojewódzkich czy działań kolejowych. Chcemy na przykład wykorzystać możliwości szerokotorowej linii kolejowej LHS, która może stanowić szybką i tanią formę transportu na wschód. Jest również program ochrony dorzecza górnej Wisły, który uwzględnia bardzo ważne interesy mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – powiedział marszałek Sowa. - Mamy także linię kolejową nr 8, która łączy Kraków i Kielce ze stolicą, jest także program rozbudowy infrastruktury linii hutniczo-siarkowej, która przebiega przez oba województwa i tak naprawdę jest takim nieobudzonym potencjałem. To tylko niektóre z przykładów, gdzie oba województwa mają wspólny interes – dodał marszałek Jarubas.
 

  
 

 

Damian Burzyński
fot. Ewa Turas
film: www.itv.sejmik.kielce.pl

 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Jana i Pawła
Wszystkiego najlepszego!