Jesteś tutaj:
 

Archiwum aktualności Archiwum aktualności

«Powrót

Na Grunwaldzkiej będzie estakada

Na Grunwaldzkiej będzie estakada

Drogowcy wprowadzili zmiany w koncepcji przyszłej przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Kielcach.

Planowana inwestycja nosi nazwę „Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do Al. J. Szajnowicza-Iwanowa, wraz ze skrzyżowaniami". Kilka miesięcy temu Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przedstawił plan projektowanego przedsięwzięcia i ogłosił konsultacje społeczne.

Rezultatem konsultacji społecznych było przeprowadzenie szczegółowych analiz eksperckich, w których uczestniczyli przedstawiciele MZD, UM Kielce, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Politechniki Krakowskiej, którzy na zlecenie ZTM opracowują aktualizację Programu Zrównoważonego Transportu dla Miasta Kielce. W sposób szczególnie wnikliwy analizowano proponowane rozwiązanie projektowe skrzyżowania ulicy Piekoszowskiej z Grunwaldzką, ponieważ obecnie zdecydowana większość kursów jadących od strony Ślichowic skręca w lewo w ul. Piekoszowską (ze względu na warunki terenowo – wysokościowe w pierwotnej koncepcji nie przewidziano możliwości skrętu w lewo).

Eksperci z Politechniki Krakowskiej zaproponowali kilka rozwiązań, m.in. stworzenie specjalnej śluzy dla autobusów, z której dzięki wzbudzanej przez kierowcę sygnalizacji świetlnej, skręt w lewo byłby możliwy tylko dla autobusów. Zaproponowano też inny wariant – uruchomienie komunikacji zbiorowej ulicami Szajnowicza – Naruszewicza – Piekoszowską (założono zmianę geometrii skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu na relacji Naruszewicza – Piekoszowska). W wyniku tych sugestii w terenie wykonano wizję lokalną wraz z przejazdem autobusu. To rozwiązanie ostatecznie odrzucono, w związku ze stanowiskiem przewoźnika, który argumentował, że ulica Naruszewicza jest zbyt wąska i ma zbyt duże spadki. Akceptacji nie zyskała także koncepcja ze śluzą (duża liczba kursów na relacji skrętnej w lewo hamowałaby płynność ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku Ślichowic).

W toku dalszych analiz uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaprojektowanie bezkolizyjnej łącznicy dla komunikacji miejskiej (estakada z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Piekoszowską w relacji lewoskrętnej). Wiąże się to jednak z koniecznością wyjścia poza istniejący pas drogowy i przejęciem prywatnych nieruchomości (także zabudowanych). Pierwotnie takiego wariantu nie przewidywano ze względu na dodatkowe, wysokie koszty. Ostatecznie uznano, że ich poniesienie jest konieczne, aby zoptymalizować funkcjonowanie transportu zbiorowego przy zachowaniu jednoczesnej płynności transportu indywidualnego.

Nowa, powstała w wyniku konsultacji społecznych i analiz eksperckich, koncepcja zakłada również inne włącznie ulicy Starowiejskiej. Nie będzie się ona łączyć z ul. Grunwaldzką lecz Podklasztorną.

Rozwiązania poszczególnych elementów drogi (bus-pasów, ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów itp.) oraz docelowej organizacji ruchu analizowane będą na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego.

Prace przy przebudowie Grunwaldzkiej mają rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać 18 miesięcy.Damian Burzyński / MZD KIelce
 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Bogny i Florentyny
Wszystkiego najlepszego!