Jesteś tutaj:
 

Zdrowie przez ciszę Zdrowie przez ciszę

Chęciny - Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Około roku 1367 król Kazimierz Wielki postanowił ufundować w Chęcinach klasztor franciszkanów. Przytaczane są często przez piszących słowa monarchy wystosowane do papieża Urbana V z tekstu bulli wydanej 5 III 1367 r., iż wśród skał i gór, w miejscach pustych i ponuremi lasami zarosłych, gdzie tylko sam dziki i drapieżny zwierz przemieszkiwał, budując zamki, miasta i wsie, w nowo założonych siedzibach, jako to w Chęcinach, w Skawinie, Szydłowie i Opocznie zaprowadzić i ufundować nowe kolonie Franciszkanów, którzyby swą nauką, roztropnością i przykładem wiernych Chrystusowi Panu utwierdzili, a niewiernych do tejże wiary doprowadzali". Odtąd z losami miasta na trwale związali się Bracia Mniejsi, służąc jego mieszkańcom posługą duszpasterską, ale również lecząc ich ciała i dusze. W ten sposób dają przykład nam wszystkim bezwarunkowej miłości Boga i Bliźniego wedle słów swojego zawołania:  "Pokój i Dobro".

Rytwiany - Pustelnia Złotego Lasu

Pustelnia "Złotego Lasu" w Rytwianach umiejscowiona jest w XVII. wiecznym, pokamedulskim klasztorze. Zachował się tu kościół kamedulski z oryginalnym wyposażeniem wnętrz, towarzyszące budynki i odrestaurowane domki pustelnicze. Zespół położony jest w lesie, w pełnym oddaleniu od wsi Rytwiany, w której przez kilka wieków stał zamek warowny rodziny Rytwiańskich. Erem jest obecnie jedynym, dostępnym dla wszystkich klasztorem kamedulskim w Polsce, który zachował się w stanie zbliżonym do XVII. wiecznej formy. Tylko tu, w Rytwianach, można mieć niepowtarzalną szansę poznać specyfikę funkcjonowania eremu kamedulskiego, i tak jak bracia zakonni w ciszy pozbierać rozproszone myśli. 

Piotrkowice - Karmelitański Dom Modlitwy

Nieopodal ruchliwej i hałaśliwej szosy prowadzącej z Kielc do Staszowa znajduje się "nieudane" miasteczko Piotrkowice. Dziś jest to osada zadziwiająca każdego, który po raz pierwszy zawita w te strony - najpierw dwoma świątyniami w tak małej miejscowości: dawnym kościołem parafialnym p.w. św. Stanisława - i klasztorem (niegdyś bernardyńskim, potem benońskim, a dziś karmelitańskim), a zaraz potem tajemniczym urokiem tego miejsca, którego historię pragniemy poznać...