Jesteś tutaj:
 

Zdrowie przez ciszę Zdrowie przez ciszę

«Powrót

Chęciny - Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Chęciny - Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Około roku 1367 król Kazimierz Wielki postanowił ufundować w Chęcinach klasztor franciszkanów. Przytaczane są często przez piszących słowa monarchy wystosowane do papieża Urbana V z tekstu bulli wydanej 5 III 1367 r., iż wśród skał i gór, w miejscach pustych i ponuremi lasami zarosłych, gdzie tylko sam dziki i drapieżny zwierz przemieszkiwał, budując zamki, miasta i wsie, w nowo założonych siedzibach, jako to w Chęcinach, w Skawinie, Szydłowie i Opocznie zaprowadzić i ufundować nowe kolonie Franciszkanów, którzyby swą nauką, roztropnością i przykładem wiernych Chrystusowi Panu utwierdzili, a niewiernych do tejże wiary doprowadzali". Odtąd z losami miasta na trwale związali się Bracia Mniejsi, służąc jego mieszkańcom posługą duszpasterską, ale również lecząc ich ciała i dusze. W ten sposób dają przykład nam wszystkim bezwarunkowej miłości Boga i Bliźniego wedle słów swojego zawołania:  "Pokój i Dobro".

 Teren klasztoru należący do Franciszkanów zajmuje duży czworobok położony pomiędzy ulicami miasta Chęciny. W jego części południowo-wschodniej znajduje się kościół i przylegający do niego czworobok zabudowań klasztornych, od północy i zachodu teren ograniczają budynki administracyjne i gospodarcze. Brama wjazdowa usytuowana została od strony zachodniej, od strony południowej i wschodniej teren odgradza wysoki mur.

Widok na klasztor franciszkański w Chęcinach. Obrazek autorstwa prof. Jana Olszewskiego

  W okresie Królestwa Kongresowego wszystkie zabudowania klasztorne przeszły na skarb państwa z przeznaczeniem na więzienie. Za wstawiennictwem Stanisława Staszica, dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Spraw Wewnętrznych założono w Chęcinach w budynku dawnego kościoła Świętego Ducha, Zakład Obróbki Marmurów. Wkrótce zakład przeniesiony został na teren wiezienia. Przedsiębiorstwo to niebawem upadło, ale więzienie w tym miejscu przetrwało aż do 1928 roku, kiedy zostało zlikwidowane. W zabudowaniach umieszczono sąd grodzki i szkołę elementarną, łaźnię miejską, teatr, magazyny. W prezbiterium kościoła urządzono wówczas salę zebrań, a dawnym refektarzu na parterze zachodniego skrzydła klasztoru salę klubową, a budynki administracyjno-gospodacze przeznaczono na mieszkania.

Kościół klasztorny pw. NMP w Chęcinach oraz dawny Dom Gwardiana. Fot. D. Kalina

   Po drugiej wojnie światowej wszystkie budynki były restaurowane w latach 1946-1948, potem mieściła się tu szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, Spółdzielnia Pracy „Twórczość" i łaźnia miejska. W latach 60. XX w. po remoncie i adaptacji budynków umieszczono tu Hotel Łysogóry.

 Widok na ołtarz główny (po remoncie), oraz oryginalny krucyfiks pochodzący z pierwotnego wyposarzenia klasztoru. Fot. D. Kalina

   W 1991 roku hotel zamknięto, a zabudowania przekazane zostały na powrót zakonowi franciszkanów. W odzyskanym klasztorze umieszczono Centrum Apostolstwa Franciszkańskiego, w którym początkowo realizowano zamierzenia Prowincjała: Franciszkański Zakon Świeckich, Powołań i Ruchu Światło-Życie.  Od 2004 roku mieści się tu Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień "San Damiano".

 Dom Gwardiana i wschodnie skrzydło klasztorne z kaplicą św. Leonarda, patrona więźniów. Fot. D. Kalina

  Na terenie klasztoru, w dawnych budynkach gospodarczych, bramie i w domu gwardiana, znalazły się pokoje mieszkalne dla 14 osób, toalety, pralnia, sala terapeutyczna, salka telewizyjna, kawiarenka, siłownia, kawiarenka internetowa, kuchnia wraz z profesjonalnym zapleczem. Przebywający tu mogą korzystać z kaplicy św. Leonarda i kościoła klasztornego. Leczenie metodą społeczności terapeutycznej obejmuje: terapię indywidualną i grupową, zajęcia edukacyjne, warsztaty dotyczące rozwoju osobistego, rozwój duchowy, spotkania dla rodzin pacjentów. Chorzy sami gotują, sami sprzątają, robią zakupy. W wolnych chwilach organizowane są wyjazdy na basen kryty. Kilka razy w roku organizowane są wspólne obozy terapeutyczne, rekolekcje.

Pokoje udostępnione dla pensjonariuszy w Domu Gwardiana. Na dolnym zdjęciu oryginalna belka z datą wzniesienia budynku. Fot. D. Kalina

  Dla osób, które sprostały wymogom pobytu i zrealizowały program terapeutyczny, na terenie klasztoru działa Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO". Dostępne są pokoje mieszkalne 2-4 osobowe, toalety, aneks kuchenny oraz salka terapeutyczna.

  W profilaktyce przeciwdziałania złu tego świata, prowadzona jest na terenie klasztoru Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci "Piccoli Cuori" ("Małe Serca").

Podopieczni i wolonatriusze prowadzący świetlicę "Piccoli Cuori" podczas zajęć. Fot. D. Kalina

   Franciszkanie z klasztoru w Chęcinach należą do krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i błogosławionego Jakuba Strzemię. Zasłynęli, nie tylko w Chęcinach, z niekonwencjonalnych projektów ewangelizacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych. Bracia, oprócz prowadzenia Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano", wspóracują z rodzinnymi poradniami profilaktyki i terapii uzależnień, z oddziałem terapii uzależnień szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Morawicy, z oddziałem terapeutycznym aresztu śledczego w Kielcach. Są także duszpasterzami i terapeutami na oddziale dla uzależnionych w kieleckim areszcie. Przy ich klasztorze spotyka się grupa anonimowych alkoholików.

Św. Franciszek i Św. Klara. Obrazek pochodzi z Wikipedii

W murach klasztoru, ufundowanego przez wielkiego króla Kaziemirza, wielkokrotnie niszczonego i wielokrotnie odbudowywanego, tętni życie. Na krużgankach słychać głosy dzieci, w kościele słychać ciszę, w której, niczym w dymie kadziedeł, posyłane są modlitwy - o uleczenie dusz wszystkich, którzy tu przybędą. W ciszy tej przypominają się słowa modlitwy świętego Franciszka:

"O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;

Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;

nie tyle szukał miłości, co kochał.

Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;

zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;

a przebaczając, zyskujemy przebaczenie".

  Oto adres strony dedykowanej wszystkim tym, którzy zgubili swoją drogę: http://www.terapia.franciszkanie.pl

Autor tekstu: D. Kalina

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Gerwazego i Protazego
Wszystkiego najlepszego!