Jesteś tutaj:
 

Spływy kajakowe

Spływy kajakowe  - relaks dla każdego, to także doskonała okazja do podglądania dzikiej przyrody


Dolina Nidy
Południową część województwa świętokrzyskiego - Ponidzie można zwiedzać samochodem, rowerem, pieszo lub płynąc Nidą kajakiem. Rzeka jest spławna od miejscowości Brzegi w pobliżu trasy E77 gdzie łączą się Biała i Czarna Nida. Przy wysokim stanie wody można płynąć także od Morawicy Czarną Nidą lub od Bocheńca Wierną Rzeką, a potem Białą Nidą.

Na ponad stukilometrowej trasie Nida płynie licznymi meandrami wśród kolorowych łąk i pól. W wielu miejscach drzewa tworzą zielony tunel nad rzeką. Po drodze na płynących czekają liczne atrakcje, zabytki i spotkania z obiektami przyrodniczymi. Już na początku spływu trzeba odwiedzić Zamek Rycerski w Sobkowie. Posilić się tu można w restauracji „Pod zakutym łbem". Na miłośników jazdy konnej czekają konie, a przy odrobinie szczęścia zobaczyć można walki rycerskie. W niedalekiej odległości od Sobkowa, po drugiej stronie Nidy leży Mokrsko Górne, w którym są ruiny zamku z połowy XIV wieku. Płynąc z nurtem rzeki w Nowych Kotlicach, mijamy mieszczące się w starym dworze gospodarstwo agroturystyczne.

Największą miejscowością nad Nidą jest Pińczów z licznymi zabytkami. Nad miastem góruje kaplica św. Anny z 1600 roku. W centrum miasta znajduje się kościół z XV w. Do świątyni przylega dawny klasztor paulinów. Warto zobaczyć zespół klasztorny reformatów, synagogę zbudowaną w XVI wieku oraz osiemnastowieczny pałac Wielopolskich. W pobliżu Pińczowa Nida płynie nowym, prawie prostym korytem, a potem znów malowniczymi meandrami. Po drodze rzeka mija miejscowości ze wspaniałymi zabytkami i obiektami przyrodniczymi. Kościół w Krzyżanowicach jest jedną z najpiękniejszych w Polsce budowli sakralnych. W pobliżu świątyni znajduje się rezerwat stepowy „Krzyżanowice". W Chrobrzu, w późnoklasycystycznym pałacu Wielopolskich funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia z ciekawymi wystawami. W tej samej miejscowości odwiedzić trzeba wspaniały gotycko-renesansowy kościół.

Na trasie spływu jest również Wiślica, w średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Małopolski. W centrum miejscowości znajduje się gotycka bazylika fundacji Kazimierza Wielkiego. W jej podziemiach zachowały się fundamenty dwóch wcześniejszych kościołów. Obok bazyliki jest Dom Długosza i pawilon mieszczący misę chrzcielną i fundamenty wczesnoromańskiego kościółka. W pobliżu ujścia Nidy do Wisły leży Nowy Korczyn. W przeszłości położony na szlaku handlowym z Krakowa do Sandomierza. Warto tu obejrzeć kościół i klasztor pofranciszkański fundacji Bolesława Wstydliwego z wczesnogotyckim prezbiterium z XIII wieku. Drugą świątynią jest gotycko-renesansowy kościół z XVI wieku. W pobliżu rynku znajduje się klasycystyczna synagoga.

Nida to rzeka bardzo atrakcyjna dla kajakarzy, jej spokojny nurt pozwala na pełny relaks i wypoczynek na wodzie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów
tel.: 041 357 28 11, 041 57 20 44,
0 600 821 095


Przedsiębiorstwo Turystyczne
„kajakiem.pl" Anita Górecka

ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów
tel./ fax: 041 386 30 74, 0 600 288 375
www.kajakiem.pl


Spływy kajakowe to niewątpliwie duża przygoda


Dolina Pilicy
Obszar obejmuje 80-kilometrowej długości odcinek Pilicy, od Inowłodza do ujścia rzeki do Wisły. Koryto rzeki ma szerokość do 150 m, a dolina nie przekracza 5 km szerokości. Pilica silnie meandruje, tworząc liczne starorzecza, wyspy, ławice i łachy piaskowe. Północny skraj ostoi wyznacza skarpa, o względnej wysokości ok. 20 m, miejscami porośnięta murawami kserotermicznymi. Część południowa ostoi jest płaska, w wielu miejscach porośnięta głównie lasami iglastymi. Znaczny kawałek doliny zajmują łąki i pastwiska. Niegdyś były to tereny zalewowe, lecz od czasu utworzenia Zbiornika Sulejowskiego, który zmniejszył przepływ wody w rzece o jedną czwartą, wylewy zdarzają się sporadycznie. W wielu miejscach spotyka się zarastające wierzbą i olszą lub zabagniające się obniżenia terenu. Zarastanie zaroślami wierzbowymi obserwuje się również na części zmeliorowanych łąk, których obecnie się nie użytkuje. Największe torfowisko, zwane Błotami Brudzewskimi, znajduje się w połudnowo-zachodniej części ostoi.

W rejonie miejscowości Promna, znajduje się kompleks torfianek, a teren pomiędzy Gapinem a Grzmiącą porasta największy w ostoi kompleks leśny, w którym m.in. spotyka się siedliska łęgowe i olsy. Obszar jest uznawany za ostoję ptasią o randze krajowej. Stwierdzono tu występowanie 32 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to również miejsce występowania 11 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ostoja ma duże znaczenie dla ptaków środowisk podmokłych. Odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi terenami. Ponadto w granicach obszaru występują 2 gatunki ssaków i 6 gatunków ryb znajdujących się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono też 575 gatunków roślin naczyniowych, z których 18 podlega ochronie prawnej. Na terenie ostoi występuje 9 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Pilica jest doskonałą rzeką do uprawiania turystyki kajakowej.

Źródło: www.natura2000.org.pl

 

Zdjęcia pochodzą ze strony www.kajakiem.pl
 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Agnieszki i Jarosława
Wszystkiego najlepszego!