Jesteś tutaj:
 

Zasady udzielania pomocy medycznej w krajach UE

Planując wyjazd do krajów Unii Europejskiej, zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Warunkiem skorzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych. W Polsce ma je każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkowo lub dobrowolnie. Jeśli obywatel polski nie podlega takiemu ubezpieczeniu, podczas pobytu w innym państwie unijnym może on skorzystać z opieki medycznej na zasadach komercyjnych tzn. pokrywa w pełni koszty leczenia z własnych środków.
 
Przebywając na terenie innego państwa Unii Europejskiej ( lub w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), jesteśmy traktowani tak jak obywatel tego państwa - mamy prawo do tzw. niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Pomoc otrzymamy m.in., gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi bądź urazowi, wystąpią u nad objawy infekcji bądź zatrucia.
Jednak w większości przypadków kontakt ze służbą zdrowia wiąże się z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Dlatego też warto przed wyjazdem wystąpić do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (zastąpiła ona dotychczas funkcjonujący formularz E-111). Do wniosku o kartę należy dołączyć dowód ubezpieczenia zdrowotnego, oraz w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia. Karta wydawana jest w dniu złożenia wniosku, również w okresie wakacyjnym okres oczekiwania na wydanie dokumentu może się przedłużyć. Posiadając Kartę, możemy liczyć na to, że za udzieloną pomoc medyczną nie będzie musiał zapłacić, bądź pokryje koszty leczenia tylko na takim poziomie, jak mieszkaniec danego kraju (np. częściowa odpłatnopść za opatrunki, opłata za łóżko i wyżywienie szpitalne).

 

Brak tego dokumentu, w przypadku konieczności skorzystania za granicą z pomocy medycznej może skutkować obowiązkiem natychmiastowego pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z kieszeni pacjenta.  Wówczas również ubezpieczony pacjent  może po powrocie do Polski ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jednak ta procedura jest długotrwała i wymaga przedstawienia wszystkich dokumentów (faktur i dokumentów zapłaty) za usługi medyczne, za które zapłaciliśmy.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w krajach UE znajdziecie na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!