Jesteś tutaj:
 

Szpitale w województwie świętokrzyskim

.

LECZNICTWO SZPITALNE:

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚW. ALEKSANDRA W KIELCACH  
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA 
KIELCE
, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-985
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KIELCE, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-869
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
KIELCE, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-846
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KIELCE, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-985
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KIELCE, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-852
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
KIELCE, KOŚCIUSZKI 25, 41-34-17-837
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
KIELCE, KOŚCIUSZKI 51, 41-34-17-876

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH
szpital@szpgin.kielce.pl
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
KIELCE, PROSTA 30, 41 361 85 25
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KIELCE, PROSTA 30, 41 361 85 25
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
KIELCE, PROSTA 30,  41 361 85 25

logo Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
ul. Artwińskiego 3
25 – 734 KIELCE

www.onkol.kielce.pl

elzbieta@onkol.kielce.pl
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO, 41 367 43 40
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3, 41-367 42 74
ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ ONKOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74
ODDZIAŁ RADIOTERAPII
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 47 30
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 3,  41-367 42 74

logo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ul. Grunwaldzka 45
25 – 736  KIELCE

http://bip.wszzkielce.pl/

wszzkielce@poczta.onet.pl  
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 572
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 572
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 571
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 251
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 423
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 536
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KIELCE, RADIOWA 7,  41 36 82 260
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KIELCE, RADIOWA 7, 41 368 22 60
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
KIELCE, RADIOWA 7,  41 34 42 519
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 262
ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45, 41 36 71 301
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 456
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 510
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 581
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 327
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
KIELCE, ARTWIŃSKIEGO 6,  41 36 74 255
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 262
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 412
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 440
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
KIELCE, GRUNWALDZKA 45,  41 36 71 362
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA - KIELCE

zoz@mswia.kielce.ids.pl 
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
KIELCE, OGRODOWA 11,  41 3493608
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KIELCE, OGRODOWA 11,  41 3493608
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
PODODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, 41 349 36 03
KIELCE, OGRODOWA 11,  41 3493608
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KIELCE, OGRODOWA 11,  41 3493608
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KIELCE, OGRODOWA 11,  41 3493608

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia świętego Rafała w Czerwonej Górze

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE
ul. Czerwona Góra 10
26 – 060 CHĘCINY

www.czerwonagora.pl

czerwonagora@czerwonagora.pl
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ VI CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z ŁÓŻKAMI OPARZENIOWYMI
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ VII CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ V CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ I PULMONOLOGII
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ IV PULMONOLOGICZNO-ALERGOLOGICZNY
CHĘCINY, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ II GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
CHĘCIN, CZERWONA GÓRA 10, 41 346 55 45
ODDZIAŁ VII UROLOGICZNY

 

SZPITAL POWIATOWY - CHMIELNIK
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
CHMIELNIK, KIELECKA 1/3, (41) 354-20-17
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
CHMIELNIK, KIELECKA 1/3, (41) 354-43-90
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
CHMIELNIK, KIELECKA 1/3, (41) 354-20-17

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
ul. Spacerowa 5
26 – 026 MORAWICA

www.morawica.com.pl
IZBA PRZYJĘĆ  
Morawica, SPACEROWA 5,  41-36-41-294, 41-36- 41-303
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY A   
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36-41-321, 41-36-41-311, 41-36-41-324, 41-364-13-22
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY III  
Morawica
, SPACEROWA 5, 41-364-13-31, 41-36-41-332
ODDZIAL PSYCHIATRYCZNY IV  
Morawica, SPACEROWA, 41-364-13-41, 41-364-13-42
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY C   
Morawica, SPACEROWA 5, 41-364-13-51, 41-364-13-52
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE   
Morawica, SPACEROWA 5, 41-364-12-41, 41-36- 41-242
ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36-41-271, 41-36-41-272
ODDZIAŁ XII TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU    
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36- 41-231, 41-36-41-232
ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACYJNY)
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36-41-261, 41-36-41-262
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NEUROLOGICZNA I ZDROWIA PSYCHICZNEGO    
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36-41-239, 41-36-41-306
DZIAŁ FIZJOTERAPII
Morawica, SPACEROWA 5, 41-364-13-99
DZIAŁ TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Morawica, SPACEROWA 5, 41-36-41-336
Izba Przyjęć K
Kielce, ulica Kusocińskiego 59, 41 366-97-44
Oddział Psychiatryczny D
Kielce, ulica Kusocińskiego 59,  41 366-97-74, 41 366-97-45
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
Kielce, ulica Kusocińskiego 59, 41 366-97-03
Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
Kielce, ulica Kusocińskiego 59, 41 366-97-73
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Kielce, ulica Kusocińskiego 59, 41 366-97-55
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Kielce, ulica Kusocińskiego 59, 41 366-97-65

logo Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 41

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI
CZARNIECKA GÓRA 43
STĄPORKÓW
41 372 18 17
http://rehabilitacjascr.pl/

IZBA PRZYJĘĆ
CZARNIECKA GÓRA  43,  41-372-18-19
ODDZIAŁ REHABILITACJI I
CZARNIECKA GÓRA 43,  41-37-41-163 wew. 123,136, 121
ODDZIAŁ REHABILITACJI II
CZARNIECKA GÓRA 43,  41-37-41- 163  wew. 109, 126
ODDZIAŁ DZIENNY
CZARNIECKA GÓRA 43, 41-37-41-163
PORADNIA REHABILITACYJNA PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE
CZARNIECKA GÓRA 43, 41-37-41-163 wew. 128

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. - SPECJALISTYCZNY SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY "GÓRKA" IM. DR. STARKIEWICZA

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
BUSKO-ZDRÓJ, DR STAKIEWICZA 1, 41 378 40 18
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
BUSKO-ZDRÓJ, DR STAKIEWICZA 1, 41 378 40 18
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
BUSKO-ZDRÓJ, DR STAKIEWICZA 1, 41 378 40 18
 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ

zozsekret@interia.pl
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w229
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w323
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w285
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w267
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w302
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w335
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w324
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w225
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w320
ODDZIAŁ PULMONOLOGII
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w290
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
BUSKO-ZDRÓJ, BOHATERÓW WARSZAWY 67,  413782401w326

NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
JĘDRZEJÓW, MAŁOGOSKA 25,  41 386 17 21
IZBA PRZYJĘĆ/SOR
 
SPZOZ W KAZIMIERZY WIELKIEJI

ZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
KAZIMIERZA WIELKA, PARTYZANTÓW 12,  41 352 15 18
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KAZIMIERZA WIELKA, PARTYZANTÓW 12,  41 352 21 40

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ŁUKASZA W  KOŃSKICH
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B, 413902305
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  41390230
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
KOŃSKIE, GIMNAZJALNA 41B,  413902305

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13,  15 868 27 06
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
OPATÓW, J. SŁOWACKJEGO 13,  15 868 27 06
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13,  15 868 27 06
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13,  15 868 27 06
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13, 15 868 27 06
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13, 15 868 27 06
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
OPATÓW, J. SŁOWACKIEGO 13, 15 868 27 06

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11, 41 247 80 00
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11, 41 247 80 00
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11, 41 247 80 00
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11, 41 247 80 00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11, 41 247 80 00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ PULMONOLOGII
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SZYMANOWSKIEGO 11,  41 247 80 00

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PIŃCZÓW
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
PIŃCZÓW, ARMII KRAJOWEJ 22,  41-357 30 31

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANDOMIERZU
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 29
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 29
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 35
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 59
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 25
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 04
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13, 15/833 06 80
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 80
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 83
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 83
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 45
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 27
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 93
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 63
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13, 15/833 06 93
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 68
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 54
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 78
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 78
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 44
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 05 44
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 06 71
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
SANDOMIERZ, SCHINZLA 13,  15/833 04 05

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.258
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.262
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.207
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SKARŻYSKO-KAMIENNA, EKONOMII 4, 41-252-42-55
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.382
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.211
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.213
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.376
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.308
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.232
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.27
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
SKARŻYSKO-KAMIENNA, SZPITALNA 1,  41-253-14-43 wew.218

 

NSZOZ CENTRUM MEDYCZNE VISUS VISUS II SP. Z O.O. - STARACHOWICE
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
STARACHOWICE, KILIŃSKIEGO 26,  41 2752171
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
STARACHOWICE, KILIŃSKIEGO 26,  41 2752171

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - STARACHOWICE  
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 
STARACHOWICE
, RADOMSKA 70,  41 274-64-47
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-86-86
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-07-86
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-78-62
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 275-40-30
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
STARACHOWICE, RADOMSKA 35,  41 275-64-38
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
STARACHOWICE, RADOMSKA 70 ,  41 274-54-43
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-53-65
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70, 41 274-70-11
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-53-64
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-77-82
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-80-02
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-58-66
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
STARACHOWICE, RADOMSKA 70,  41 274-53-06

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - STASZÓW
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
STASZÓW, 11 LISTOPADA 78,  15 864 85 46

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28, 413883811
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
WŁOSZCZOWA, ŻEROMSKIEGO 28,  413883811

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Daniela i Andrzeja
Wszystkiego najlepszego!