Jesteś tutaj:
 

Organizacje pozarządowe


Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
tel.: (41) 344 52 82, 344 39 86,
fax: (41) 344 67 28
e-mail: kielce@caritas.pl
www.kielce.caritas.pl

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel.fax.: (15) 832 11 45 wew. 335
e-mail: sandomierz@caritas.pl
www.sandomierz.caritas.pl

Fundacja "Wyprzedzić Swój Czas"
Rynek Denkowski 10,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 247-03-10
e-mail: biuro@wyprzedzicswojczas.pl
www.wyprzedzicswojczas.pl

Fundacja "Pokonać Bariery"
Zielonki 17A, 28-340 Sędziszów
tel.: 793440354
e-mail: pokonacbariery@wp.pl
www.pokonacbariery.dbv.pl

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo
ul. Osiedlowa 15 lok.10, 29-105 Bukowa poczta Krasocin
tel.: (41) 391 93 94

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo "Magdalenka"
Zabrody 6, 29-105 Krasocin
tel.: (41) 391 80 79

Fundacja "Czarodziejski Ogród"
ul. Bukowa 10 lok. 13, 25-542 Kielce
tel.: (41) 312 87 05
e-mail: fundacja@czarodziejski-ogrod.pl

Fundacja "Pomóżmy Marzeniom"
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel.:  510 030 992
e-mail: fundacja@pomozmymarzeniom.pl
www.pomozmymarzeniom.pl

Fundacja Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Czarniecka Góra 43,
26-220 Stąporków
tel.: (41) 374 11 62

Fundacja Równych Szans
skr.poczt. 417, 00-950 Warszawa
tel.: 500 836 314
e-mail: biuro@fundacja-rs.org.pl
www.fundacja-rs.org.pl

Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Wolica 23, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (41) 378 74 67

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej - Oddział Starachowice
ul. Złota 1, 27-200 Starachowice
tel.: 512 439 061
e-mail: katolickie-stowarzyszenie@wp.pl

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom"
ul. Dewońska 20 lok. 1, 25-637 Kielce
tel.: (41) 306 13 55
e-mail: naszdom@kielce.opoka.org.pl

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom"
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
tel.fax.: (41) 306 13 55
e-mail: naszdom@kielce.opoka.org.pl

Kielecka Fundacja na rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bartek"
ul. Orkana 28 lok.35, 25-200 Kielce
tel.: (41) 368 54 82

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
ul. Górna 8, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 48 89

Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach
ul. Mieszka Pierwszego 79, 25-624 Kielce
tel.: (41) 366 08 56, fax.:345 69 90
e-mail: ktakielce@gmail.com
www.autyzm-kielce.pl

Polski Związek Głuchych – Oddział Świętokrzyski/Koło w Kielcach
ul. Wiśniowa 6, 20-552 Kielce
tel.: (41) 343-15-53
e-mail: pzgkielce@poczta.onet.pl

Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących PZG Kielce
ul. Niska 6, 25-317 Kielce
tel.: (41) 343 15 53, (41) 343 15 53
e-mail: pzgkielce@poczta.onet.pl

Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce
tel.: (41) 368 45 55

Polski Związek Głuchych – Koło w Busku-Zdroju
ul. Różana 2, 28-100 Busko Zdrój

Polski Związek Głuchych – Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel: 790-571-091
e-mail: pzg.ostrowiec@gmail.com

Polski Związek Głuchych – Koło w Końskich
ul. Mieszka I-go 3, 26-200 Końskie

Polski Związek Głuchych – Koło w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 18 lok. 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 78 28

Polski Związek Głuchych - Koło w Sandomierzu/Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
ul. Żółkiewskiego 3c, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 832 37 63

Polski Związek Głuchych – Koło w Starachowicach
ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice
tel: (41) 275-54-43, fax: (41) 275-54-43

Polski Związek Głuchych –Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
ul. Górna 8, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 275 54 43, 274 47 24

Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
tel.: 41 344-88-38, fax: 41 344-88-38
e-mail: swietokrzyski@pzn.org.pl

Polski Związek Niewidomych – Koło w Busku-Zdroju
ul. Grota 3, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378-69-39

Polski Związek Niewidomych – Koło w Jędrzejowie
ul. Okrzei 49 b, 28-300 Jędrzejów

Polski Związek Niewidomych – Koło w Kielcach
ul. Sienkiewicza 68 (p. 6), 25-312 Kielce
tel. 41 366-40-43

Polski Związek Niewidomych – Koło w Końskich
ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372-23-91

Polski Związek Niewidomych – Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 247 63 36

Polski Związek Niewidomych – Koło w Sandomierzu
Rynek 3a lok. 1, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 644 58 78

Polski Związek Niewidomych – Koło w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 253 13 96

Polski Związek Niewidomych – Koło w Starachowicach
ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 74 45

Polski Związek Niewidomych – Koło w Staszowie
ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów
tel.: (41) 377 42 10

Polski Związek Niewidomych – Koło we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel.: (41) 394 58 00

Polski Związek Niewidomych – Krajowe Centrum Kultury
ul. Ściegiennego 6, 25-033 Kielce
tel.: (41) 361 27 37

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kielcach
Os. Na Stoku 42a, 25-437 Kielce
tel.: 41 361 47 96 w. 12 fax: w. 11
e-mail: psouukielce@poczta.fm
www.kielce.psouu.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
Kleczanów 91a, 27-641 Obrazów
tel.: (15) 836 63 38

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
ul. Partyzantów 34 lok. 26, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.: (41) 352 13 68

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów
tel./fax: 9150 8643709
e-mail: zk.staszow@psouu.org.pl

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym
Kleczanów 91a, 27-641Obrazów
tel.: (15) 836 63 38
e-mail:sdskl@wp.pl

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego "Nadzieja"
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 307-03-11
e-mail: nadzieja@free.ngo.pl
nadzieja.free.ngo.pl

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Pokrzywdzonym "Promyk"
Cierno - Zaszosie 15a, 28-300 Jędrzejów
tel.: 693 098 968
e-mail: jgdula@op.pl

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Chcieć Znaczy Móc"
ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 252 80 28

Stowarzyszenie Inicjatyw Pozornie Niemożliwych "Horyzont"
Osiedle Rosochy 5/40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 604 614 926
e-mail: stowarzyszeniehoryzont@poczta.fm

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce
tel.: (41) 33 58 75
e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.p
l

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"
ul. Częstochowska 85, 26-065 Piekoszów
tel.: (41) 306 24 52
e-mail: stowarzyszenierazem@onet.eu

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" przy Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 262 70 47
e-mail: bgrys@interia.pl

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nie Jesteś Sam" przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
Bejsce 230, 28-512 Bejsce
tel.: (41) 351 10 03

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"
ul. Bolesława Krzywoustego 4, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 22 78, 0 692 717 070

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron"
Osiedle Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 266 10 19

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy "Przyjazne Schody"
Barycz 64, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 52 19

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi "Otwórzmy Świat"
ul. Wojska Polskiego 18 lok. 36, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 80 40
e-mail: jedruskom@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa"
ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 832 27 68
e-mail: stowtratwa@interia.pl
stowtratwa.w.interia.pl

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza"
ul. Równoległa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 0 692 420 387

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa"
Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 262 05 81
e-mail: szansa@onecik.pl

Stowarzyszenie Osób na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Szansa" – Koło Kieleckie
ul. Jastrzębia 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 251 25 34

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nasz Kącik"
ul. Wojska Polskiego 3, 26-200 Końskie
tel.: (41) 372 81 01
www.naszkacik.wkonskich.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" w Pińczowie
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 54 05

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach
Osiny 30, 26-015 Pierzchnica
tel.: (41) 353 82 39
e-mail: wtzosiny@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - "Praxis"
ul. Spacerowa 31, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 251 10 41
e-mail: praxis2002@interia.pl

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja"
ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec
tel.: (15) 865 21 30
e-mail: stowarzyszenieintegracja@interia.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych "Barka"
Osiedle Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 266 55 53
e-mail: dsp_sloneczne@ostrowiec.net.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
ul. Kościuszki 38, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: (41) 251 59 64
e-mail: wtzkosciuszki@o2.pl

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Wspólna Droga"
ul. Bohaterów Warszawy 13 lok. 73, 25-361 Kielce
tel.: (41) 342 31 99

Stowarzyszenie "Tacy Sami" na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Słoneczna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 262 74 12

Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów w Kielcach
ul. Kilińskiego 2 lok. 21, 25-302 Kielce
tel.: (41) 368 24 80

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
tel.: (41) 365 51 23, 0 660 120 617, 344 70 02
e-mail: ssnron_kielce@o2.pl

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Nie Jesteś Sam"
ul. Starobuska 8, 26-020 Chmielnik
tel.: (41) 354 10 03

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Plus" – Koło w Połańcu
ul. Kościelna, 28-230 Połaniec
tel.: (15) 865 01 20

Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce
tel.: (41) 348 91 83

Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
Ruda Zajączkowska 83, 26-070 Łopuszno
tel.: (41) 391 60 42

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start"
ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
tel.: (41) 344 23 60, 509 055 456
e-mail: start_kielce@tlen.pl
www.start-kielce.com

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Czesława i Hieronima
Wszystkiego najlepszego!